Dark Mode On / Off

Bushmills „1608“ 400th Anniversary whiskeyТова е най-вкусният Бушмилс, който до момента съм пробвал! Ето че ревюто започна в обърнат ред и размислите, които обикновено в края на статията в случая играят ролята на встъпление. Другите представители на марката бяха вкусни, но ми се струва, че тройната филтрация и ниският алкохолен градус прикриват качествата на напитките. Тук алкохолният градус е 46%, а самото уиски идва в изключително красива кутия. Това обаче не е всичко.

 Годината, посочена на етикета на бутилката е времето, когато сър Томас Филипс е получил разрешение от крал Джеймс да дестилира уиски, а през 1784г. марката бива регистрирана. По този повод през 2008г. Бушмилс пускат на пазара тази юбилейна бутилка. Течността вътре е бленд. Състои се от около 95% малц и 5% зърнено уиски. Тук идва и другата особеност. Освен стандартния малц в уискито има и т.нар. „кристален малц“, който се използва в бирената промишленост. Отличава се с това, че карамелизирането му носи допълнителна сладост. Този малц се карамелизира при сушеното си и успява да донесе допълнителна сладост на финалния продукт. И ако малцът е произведен в дестилерията на Бушмилс, то зърненият компонент идва от други дестилерии. 

 
 На снимката по-горе може да се убедите в красотата на презентацията на благинката. Бутилката закупих преди месеци, но не ми се искаше да я отварям. Късметът ми се усмихна в хотел Калина Палас в Трявна, където имаха налична и именно там я пробвах. Какво открих?

 Аромат – силен и изразителен, шоколад, шоколад с нуга, кайсии, праскови, нектарини, мед, кафе и карамел. С времето плодовите нотки и мирисът на кафе се засилиха. Вкус – пиперлив, меден, сладки сушени плодове, дървесност, сладкиш с печени плодове, по-късно и лека горчивина. Финал – среден, сладост, шоколад, сушени плодове, нектарини и мед.
 Оценка: 89/100. Цена:между 60 и 120 лв.В обобщение: красота! Препоръчвам го! 
 Bushmills „1608“ 400th Anniversary whiskey

 
 
 

 This is the most delicious Bushmills, that I’ve tried so far! Here’s the review that began in reversed order and thoughts that are usually at the end of the article, in this case serve as an introduction. Other representatives of the brand were also delicious, but I think the triple filtration and low alcohol conceal the qualities of the beverages. Here the alcohol content is 46% ABV, and the whisky itself comes in a very beautiful box. This, however, isn’t all.


 The year indicated on the bottle label is the time when a license was granted to Sir Thomas Phillipps by King James I to distill whiskey, and the brand being registered in 1784. On this occasion, in 2008, Bushmills marketed this commemorative bottle. The liquid inside is a blend. It consists of about 95% malt and 5% grain whiskey. Here comes another peculiarity. Besides the standart malt, the whisky contains and the so-called „crystal malt“, which is used in brewing beer. It is distinguished in that the caramelization gives it additional sweetness. This malt becomes caramelized during the drying process and thus brings additional sweetness of the final product. And if the malt is produced at the Bushmills distillery, the cereal component comes from other distilleries.


 The above picture shows the beauty of the presented goody. I bought the bottle months ago, but I didn’t want to open it. Luck smiled on me in Kalina Palace Hotel in Tryavna, where they had an available bottle and that is where I try it. What did I found?


 Aroma – strong and expressive, chocolate, chocolate with nougat, apricots, peaches, nectarines, honey, coffee and caramel. In time, the fruity notes and the smell of coffee became stronger. Taste – peppery, honeyed, sweet dried fruits, woody, cake with roasted fruits, later and light bitterness. Finish – medium in length, sweetness, chocolate, dried fruits, nectarines and honey. 
Assessment: 89/100.
 In summary: Beauty! I recommend it! Price: between 60 and 120 lv.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии