Dark Mode On / Off

Bushmills 16 y.o. single malt whiskey three wood

 Slainte, mates! 🙂 

След няколкото шотландски уискита дойде времето и на ирландските им събратя. Започвам с Bushmills 16 y.o. single malt three wood, след което ще видите какво го следва. Бих казал, че това е едно обещаващо начало и в следващите няколко статии ще се сблъскаме с едни от най-изявените представители от държавата на детелините.

 Вече имах възможността и удоволствието да дегустирам някои от членовете на високоградусовото семейство на Bushmills, сред които несъмнено изпъкна Bushmills 10 y.o. single malt , който се оказа доста прилично уиски. В настоящото ревю ви предлагам друг негов роднина, а именно 16-год. му непълнолетен батко. Така че, седнете удобно и се пригответе за предстоящите редове.

 За начало ще вметна, че този Bushmills е по-специален. Матурацията, или отлежаването му, протича в три вида бъчви – от шери, бърбън и порто, което подсказва, че течността с цвят на карамел крие богат запас от емоции. Какъв е ароматът му? 

 На първо място ще спомена, че ароматът е богат и комплексен. Долових бренди, нотки на сладкиш с плодов мармалад, стафиди, напоени с ром /които обичам да похапвам в любимия ми коледен щолен/, сладникав малц, шоколад, мирис на благоуханна печена вкусотия, лек кленов сироп, слаб черен пипер или джинджифил, подправки. Алкохолният градус е 40 процентов и не съм добавял вода. Вкусът е шарен, леко пикантен, мазен, изпъкват стафидите в ром. Финалът е със средна продължителност, носещ спомен за лешници, за печен сладкиш, тъмен шоколад, проявяващ се след няколко минути и споменатите „удавени“ в ром стафиди.


 В предходната статия споменах защо няма да посоча оценка, но това не ми пречи да кажа, че уискито си струва всеки един лев. В този ред на мисли, цената, варираща между 63-70 лв ми се струва напълно поносима, имайки предвид какво получаваме за нея. 


 П.С. Специални благодарности на хората от бар „Masterpiece“ и на Вили, без които тази и следващите статии биха били ако не невъзможни, то поне много трудно реализируеми. 🙂

 

 П.С.2.0. Вече се сдобих с бутилка и скоро ще подготвя ревю 2.0.
 Статията е писана в далечната 2014г. и от сегашна гледна точка забелязвам колко „постна“ ми изглежда. В блога е налично и повторно ревю на дестилата, което е по-разширено.


Bushmills 16 y.o. single malt whiskey three wood Slainte, mates! 🙂


 After the few Scotch whiskies came time and for their Irish brothers. Let’s start with Bushmills 16 y.o. single malt three wood, then you’ll see what follows. I would say that this is a promising beginning and in the next few articles we’ll meet some of the most prominent representatives from the country of clovers.I already had the opportunity and pleasure to taste some members of the high alcoholic Bushmills family, amongst which undoubtedly stood out “Bushmills 10 y.o. single malt” and it turned out to be a quite decent whiskey. In this review, I suggest you another of its relatives, namely its minor 16-year-old brother. So sit back and prepare for the  upcoming lines.At first, I’ll interject that this Bushmills is more special. Its maturation or aging takes place in three different wood barrels – Oloroso Sherry, bourbon and Port wine, which suggests that the caramel-colored liquid hides a rich emotional reserve. 


 What about its aroma? Firstly, I will mention that the aroma is rich and comlex. I caught brandy, hints of cake with fruit jam, rum soaked raisins /which i like to eat in my favourite Christmas Stollen/ sweetish malt, chocolate, fragrance of baked goody, light maple syrup, slight black pepper or ginger, spices.The alcohol content is 40% and I didn’t add any water. The taste is rich, slightly spicy, oily, the rum raisins stand out. The finish is of medium-length, bringing a hint of hazelnuts, baked cake, dark chocolate appearing after a few minutes and already mentioned rum „drowned“ raisins. 


 In the previous article I mentioned why won’t give an assessment, but that doesn’t prevent me to say that the whiskey worths its money. In this line of thoughts, the price is ranging between 63-70 lv. and it seems completely reasonable to me, considering what we get for it.


 P.S. Special thanks to the people from Whiskey Bar “Masterpiece” and Vili, without which this and the following articles would be if not impossible, at least very difficult to realize. 🙂


 P.S.2.0. I already got a bottle and will soon prepare review 2.0 /edit from 2016: i`ve already done it/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии