Dark Mode On / Off

Elijah Craig 12y straight bourbon

 Elijah Craig е висококачествен бърбън, произвеждан от дестилерията Хевън Хил. Носи името на преподобния Илайджа Крейг, който нявга е бил баптистки проповедник. Но не с това се е прочул – отчето имал навика да използва царевицата за добив на алкохол, който съхранявал в дъбови бъчви. Случило се така, че помещението, в което се съхранявал алкохола и бъчвите се опожарило, и за да не прахосва материала, Крейг решил да използва обгорелите вече бъчви.Тогава установил, че съхранението на бърбъна в обгорели бъчви му придава специфични характеристики, поради което превърнал този метод на матурация в тенденция, по-късно възприета и от други.

 Да си призная, отдавна жадувах да срещна „Проповедника“ и с трепет в ръцете и жажда пристъпих към настоящата дегустация. Цветът е меден, дори ръждив, защо не и кехлибарен. Ароматът е загряващ, в никакъв случай не е неприяно парещ, въпреки алкохолния градус – 47 %. Носът е богат и изразителен, със силно подчертана сладост и ванилов оттенък, като се долавя и аромат на карамелизирана захар и дърво. Вкусът е балансиран и кремав. Силно проявена нотка на сладко, което с всяка изминала глътка се наслагва в гърлото и носа. Усеща се и доза пикантност, която отдавам на наличието на ръж. Послевкусът е със средна продължителност, маслен /като от домашен сладкиш с масло/ и сладък, като създава впечатление за леко опушено дърво. 
 Оценка: между 5 и 5,5/6. Определено ми хареса. Крейг може да намерите на цена от 54лв. до 65 лв.

П.С. Забравих да спомена, че Илайджа Крейг е „straight bourbon“, т.е. цветът му се дължи единствено на отлежаването в дъбовите бъчви, без за целта да са добавени оцветители /Е150/, каквито има в бленда на Чивас Регал. По-долу ви предлагам да направите съпоставка между тях. 🙂

Chivas Regal 12y vs Elijah Craig 12y
П.С. Заглавната снимка на публикацията издава на кого ще е посветен следващият ми пост … :)))
Elijah Craig 12y straight bourbon

 

 Elijah Craig is a high quality bourbon produced by the Heaven Hill Distillery. It’s named after Reverend Elijah Craig, who was a Baptist preacher. But this is not, what he was famous for – the priest had the habit to produce alcohol from corn and to to store it in oak barrels. It so happened that, the room in which the alcohol and barrels were stored bursted into fire, and not to waste the material, Craig has decided to use the already charred barrels. Then he found that the storage of bourbon in charred barrels gives it specific characteristics, wherefore he turned this method of maturation in tendency, which later became adopted by others too.


 To be honest, I’ve been yearning to meet the „Preacher“ for a long time and with thrill in the hands and thirst, I stepped forward to this tasting. The color is coppery, even rusty, why not amber. The aroma is warming, by no means stinging, despite the alcoholic strength – 47%. The nose is rich and expressive, with strongly expressed sweetness and vanilla hue, also with perceptible scent of caramelized sugar and wood. The taste is balanced and creamy. Strongly expressed touch of sweet, which is superimposed in the throat and nose with every next sip. Also can be felt and a dose of piquancy, which I attach to the presence of rye. The aftertaste is of medium length, buttery / as homemade cake with butter / and sweet, as it leaves the impression of lightly smoked wood. Assessment: between 5 and 5.5… I give 5.3 / 6. I definitely liked it. Craig can be found at a price of 54-56 lv.


 P.S. I forgot to mention that Elijah Craig is „straight bourbon“ i.e. its color is only due to the aging in oak barrels, without using additional colorings /Е150/, as those used in the blend of Chivas Regal. I suggest you to make a comparison between them on the photo. 🙂
P.S. The leading photo of the publication gives a hint about the main character of my next post … :)))

Публикация, споделена от Vladimir Georgiev /Vlad/ (@whiskeytemple_vladimir) на

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии