Dark Mode On / Off

Сътворен от морето – Talisker 10 y single malt whisky

 Талискер се ражда в селцето Карбост, намиращо се на острова Скай. Дестилерията е основана през 1830 г. от Хю и Кенет Макаскил, като впоследствие е разширявана, за да се достигне до актуалния производствен ритъм от 2,5 млн. литра алкохол годишно. Дестилерията е собственост на „Diageo“. 

 Стига толкова суха история – време е за е мокро начало. 
 Цветът ми оранживее /подсилен е с карамел Е150а/, градусното съдържание на течността е 45,8 %.
 Ароматът без вода е силен и показва характера на Талискер. Долавя се пикантност и силно присъствие на крайбрежен торф. След няколко капки вода ароматът омеква и става по-малцов и карамелен, но все още преобладава мириса на крайбрежие /йод, водорасли/. Вкусът без вода е мазен, пикантен, силно опушен, парещ, навяващ спомен за лекарство. След няколко капки уискито не се замъти, по което съдя, че е студено филтрирано. След „разреждането“ се усеща малц, ядки и лека горчивина. Както може да се очаква от уиски от островен тип, опушеността съпътства напитката през цялото време. Послевкусът е продължителен и натрапчив. Усеща се пикантност, йод, лека сладост и пиперливост, която остава по езика и небцето. 
 Оценката ми е сравнително ниска – 3/6. Не казвам, че уискито е слабо – напротив. Сигурен съм, че сред феновете на силно торфеното и опушено уиски се радва на почит. Аз явно не симпатизирам на уискито от Скай и Айла. Цена – между 60 и 70 лв.


 Редакция от юли 2016г: в блога вече може да прочетете и други ревюта на Талискер, и 2,5 години след написването на тази статия отношението ми към тези отличителни за Шотландия напитки се променя в позитивна насока.

 

 Created by the sea – Talisker 10 y single malt whisky
 Talisker was born in the village of Carbost, located on the Isle of Skye. The distillery was founded in 1830 by Hugh and Kenneth MacAskill and subsequently has been expanded to reach the current production rate of 2.5 million liters alcohol per year. The distillery is owned by „Diageo“.


 Enough dry facts – it’s time for wet start. The color seems like orange to me, the alcohol percentage of the liquid is 45,8 %. Without added water, the aroma is strong and reveals the character of Talisker. As well are perceived spiciness and strong presence of coastal peat. After a few drops of water the aroma softens and scents more like malt and caramel, but the smell of coast / iodine, algae / still prevails. Without water, the taste is oily, spicy, strong smoked peat, stinging, redolent of medicine. After a few drops of water the whiskey didn’t turn cloudy, by which we judge that it is chill filtered. After the „dilution“ can be perceived malt, nuts and light bitterness. As can be expected with whiskey of island type – the smokiness accompanies the drink all the time. The aftertaste is long and intrusive, with sensible spiciness, iodine, light sweetness and pepperness that remains on the tongue and palate. 

 My assessment is relatively low – 3/6. I don’t say that the whiskey is bad – on the contrary. I’m sure that it will be appreciated by the fans of the strong peaty and smoky whiskies. I obviously, don’t sympathize of the whiskey from Skye and Islay. Price – between 60 and 70 lv.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии