Dark Mode On / Off

1608!!! Bushmills 10 y.o. single malt whiskey

 Днес съм на ирландска вълна /може би и поради влажното и мъгливо време/ и след неуспеха с Connemara реших да се подложа на още един експеримент – този път с продукт на Bushmills.
 „The Old Bushmills Distillery“ е дестилерия в селцето Bushmills, графство Антрим, Северна Ирландия, в което по статистически данни живеят не повече от две хиляди души.

 Тя е собственост и се управлява от компанията „Diageo“, и е популярна туристическа атракция, с около 120 000 посетители годишно. Лиценз за дестилация в района е била предоставена на сър Томас Филипс през 1608 от крал Джеймс I, и поради това годината „1608“ се отпечатва на етикетите на уискито. 

 След встъпителните редове идва времето на изложението по същество. Може би всеки от нас е пил уиски на Бушмилс – било онова с белия етикет, било по-скъпи и редки видове. Настоящото е сингъл малц уиски и е отлежавало в бъчви от бърбън, което пък от своя страна е гаранция, че уискито ще притежава леко ванилов вкус. Цветът е на зряла круша, златен лист Цветът е подправен с карамел. В началото не успях да доловя особеностите на аромата. След първата чаша /да, аз съм пияница/ и „измиването“ на стените ѝ пред мен се разкри плодовия аромат на напитката, съчетан с уханието на малца. Вкусът е мек, едновременно, с което ми се стори леко пикантен, меден и плодов /някои го оприличават на вкус от кайсия и праскова/. Послевкус – мед, плодове и тъмен шоколад. Бях изключително приятно изненадан от това му свойство – минути след първите глътки в устата ми се възцари шоколадовото величие на малцовата напитка, по конкретно – послевкусът е на тъмен шоколад, с високо какаово съдържание. Освен това, постепенно усетих по езика си и забелижима сладост, такава, каквато оставя консумацията на качествен шоколад или сладко. Позаинетересувах се дали само пред мен Бушмилс разкри този шоко привкус и се оказа, че и други са изпитали това му въздействие /като отличителна черта бе отбелязяно и в сайта на Бушмилс/. 
 В резюме – качествена напитка на приемлива цена в диапазона 40-50 лв., която ми допадна и предопредели оценка от 5/6. Бих ли пробвал отново – задължително. Cheers, mates! 🙂
1608!!! Bushmills 10 y.o. single malt whiskey Today i`m on irish wave /maybe because of the wet and foggy weather/ and after Connemara i decided to ubdergo another experiment – this time with a product of Bushmills.The Old Bushmills Distillery is a distillery in Bushmills, County Antrim, Northern Ireland, in which on statistical data live not more than two thousand people. It is owned and managed by the company „Diageo“/not anymore/, and is a popular tourist attraction, with around 120,000 visitors per year. A licence to distill in the area was granted to Sir Thomas Phillipps in 1608 by King James I, and that’s why the 1608 date is printed on the labels of the Bushmills whiskey. After the opening lines, it’s time for the essential presentation. Perhaps each one of us have drunk a Bushmills whiskey – either the one with a white label or more expensive and rare types. This one is single malt whiskey, aged in bourbon barrels, which in turn ensures that the whiskey will have a light vanilla flavour. The color is ripe pear, golden leaf. In the beginning I couldn’t catch the aroma characteristics. After the first glass / yes, I’m drunk / and the „washing“of its walls, the fruit scent of the drink combined with a fragrance of malt, has revealed before me. The flavour is soft, slightly spicy at the same time, honey and fruit /some liken it of apricot and peach taste. Aftertaste – honey, fruit and dark chocolate. I was very pleasantly surprised by this feature – minutes after the first sips, in my mouth has reigned the chocolate greatness of the malt drink, in particular – the aftertaste is of a dark chocolate with high cocoa content. Furthermore, I gradually felt on the tongue a noticeable sweetness, the same as that after the consumption of a quality chocolate or sweet. I wondered whether Bushmills has revealed this choco-taste only before me and it turns out that others also had experienced this effect /it also was marked as a distinctive feature in the site of Bushmills/. In summary – a quality drink at acceptable price in the range of 40-50 lv., which I liked and predetermined the assessment 5/6. Would I like taste it again – absolutely! Cheers, mates! 🙂 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии