Dark Mode On / Off

Karuizawa „Spirit of Asama“ single malt whisky

 Време е за нещо специално и екзотично! Време е за едно рядко срещано уиски, за съществуването на което до скоро нямах информация. Става въпрос за японското уиски Karuizawa „Spirit of Asama“ single malt whisky, мостра от което получих от приятел. Оги, благодаря за семпълчето! А сега няколко думи за самата дестилерия.

 Дестилерията на Карузава се счита за една от най-малките, ако не и най-малката в Япония с капацитет от около 150 хил. литра годишно /в добрите години, когато все още е функционирала, тъй като сега е закрита/. За сравнение – повечето шотландски генерират десет пъти повече и отгоре. Сградата се намира до градчето Карузава, което пък се намира в подножието на планината Асама, която зимно време привлича туристи от Япония и света. Местоположението `и е избрано неслучайно – целяло се е да се създадат условия, подобни на тези в района Хайлендс в Шотландия. Животът на дестилерията започва през 1955г., когато „Mercian wine company“ решава да дестилира малц. Сградата на винарната е била преустроена за целите на производството на уиски, а през 1959г. Карузава става първата японска дестилерия, която изнася уиски към останалите части от света. През 2000г. производството спира, а през 2011г. дестилерията окончателно бива затворена. В началото малцът се използва за бленд уискита, като едва през 1976г. се появява първия малцов продукт. Освен с малкия капацитет дестилерията е известна с факта, че за производството на уиски ползва предимно шери бъчви и ечемик от сорта „Golden Promise“, чието производство вече не е в необходимия обем, но пък за сметка на това преди години е попадал предимно в бутилките на Macallan заради добрите си вкусови показатели. Водата за уискито от своя страна преминава през вулканичните пластове и мнозина смятат, че това също влияе върху качеството на крайния продукт. Преди години продуктите на компанията са приемани предпазливо от японската общност, тъй като все още не е бил формиран уклон за пиене на качествен малц, но в последните години останалите запаси от дестилерията се предлагат на пазара като доста скъпи колекционерски бутилки и мисля, че разбирам защо. Уискито наистина е добро. Това, което ми бе предоставено е посветено на планината Асама и на нейната красота и величие, и е бутилирано при 48 %. Този му вариант се е предлагал през 2012г. от магазина „The whisky exchange“ на поносима цена – около 70-80 паунда, ако не бъркам. Сега попаднах на такава от 500-600 евро. Твърди се, че партидата се е получила от смесването на 77 бъчви от уиски, в които преди това се е съхранявало шери. Ето че онзи ден се реших да пробвам мостричката и ето какви са резултатите от това.

 Аромат – силен шери аромат, който веднага асоциирах с Glendronach 15, сушени сини сливи, карамел, мед с билки, слаба соленост, осезаем тютюн, сушени кайсии, ликьорност, спомен за торф /може би по-скоро „земна нотка“/, лек ацетон, пиперливост, индийско орехче, билков чай, тъмни горски плодове /диви ягоди и капини/, съотв. печен сладкиш с тях. Капнах няколко капки вода, след което в мириса долових повечко карамел и мед. Останалото е налице. Вкус – сух, постепенно се появява сладост, доста пикантен, като се появава „боцкане“ по езика /приятно при това/, джинджифил, черен пипер, сушени плодове, слаб торф. С вода – повече плодове, сладост и след нея пикантност. Финал – продължителен, череши, мед, ликьор, силна пиперливост, сладост, която след минута две завзема устата и остава спомен за сладко от диви ягоди или шоколад, сушени кайсии, ядки, спомен за шери, мимолетна горчивина. С вода – асоциация с препарат за почистване на дърво /Меdix/, но за кратко, след което се появява горчивина. 
 Оценка: 91/100. 

Karuizawa „Spirit of Asama“ single malt whisky

 
 

 It’s time for something special and exotic. It’s time for one rare whisky, whose existence was unknown to me until recently. It’s about the Japanese whisky Karuizawa „Spirit of Asama“ single malt whisky, a sample of which I got from a friend. Thanks for the sample, Ogi! And now a few words about the distillery itself.
Karuizawa distillery is considered one of the smallest, if not the smallest in Japan, with an annual production capacity of 150,000 litres /in the good years, when it still functioned, because now it’s closed/. For comparison – most Scottish distilleries produce ten times more and above. The building is situated near the town of Karuizawa, which is located in the foothills of Mount Asama, which is a popular mountain resort and attracts tourists from Japan and around the world. Its location wasn’t randomly chosen – they sought to create the closest climatic conditions to the Highlands of Scotland. The life of the distillery began in 1955 when „The Mercian Wine Company“ decided to distill malt. The building of the winery was reconstructed  for the purposes of making whisky, and in 1959, Karuizawa became the first distillery to export whisky to other parts of the world. It stopped production in 2000 and completely closed in 2011. At first, Karuizawa malt was used in blends, and the first single malt was released only in 1976. In addition to its small capacity, the distillery was known for maturing their whisky mostly in sherry casks and they used only Golden Promise barley, whose production is no longer in the necessary volume, but  on the other hand, in the prior years it was used mainly for distillates of Macallan, because of its good taste characteristics. In turn, the water used in production of the whisky flowed through the volcanic layers and many believed that this also affected the quality of the final product. Years ago, the company’s products were cautiously accepted by the Japanese community, as there has not yet been formed trend for drinking high-quality malt, but in recent years the remaining stocks of the distillery are marketed as quite expensive collectible bottles and I think I understand why. The whisky is really good. The one that was provided to me is dedicated to the Mount Asama and its beauty and magnificence, and is bottled at 48% abv. This version of it was offered in 2012 by „The Whisky Exchange“ shop, at an affordable price – around 70-80 GBP, if I am not mistaken. Now I came across a price of 500-600 euro. It is alleged that the batch was compiled from 77 different casks of whisky, previously used to mature Oloroso Sherry. A few days ago I decided to try the sample and here are the results.
 Aroma – a strong sherry aroma, which I immediately associated with Glendronach 15, dried prunes, caramel, honey with herbs, slight saltiness, tangible tobacco, dried apricots, liquorness, a memory of peat /rather an „earthy“ note/, light acetone, pepperness, nutmeg, herbal tea, dark forest fruits /wild strawberries and blackberries/, respectively and baked cake with them. I added a few drops of water, after which I caught more caramel and honey in the aroma. The rest is available. Taste – dry, gradually appeared sweetness, strong spiciness, which came as a „prickly“ sensation on the tongue /very pleasant/, ginger, black pepper, dried fruits, slight peat. With water – more fruits and sweetness, followed by spiciness. Finish – long, cherries, honey, liqueur, strong pepperness, sweetness, which after a minute or two took over the mouth and left a memory of wild strawberry jam or chocolate, dried apricots, nuts, a memory of sherry and evanescent bitterness. With water – an association with wood cleaner /Medix/, but briefly, then appeared bitterness. Assessment: 91/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии