Dark Mode On / Off

Connemara peated whiskey cask strength

 Отворих „вълшебния шкаф“ и какво да видя – три миниатюри от ирландското торфено уиски Connemara стоят и скучаят в ъгъла. Реших да си създам малко работа /по-точно забавление/ и грабнах едната. Заложих обаче на по-силната като алкохолен градус – 57,9% или казано на английски „cask strength“. С алкохолният градус на бъчвата звучи на български. И времето го предполагаше – снегът и студът са идеална предпоставка за дегустиране на уиски с повече “ енергия“, а в случая и с торфена ароматна и вкусова нотка. 

 Connemara се произвежда от ирландската дестилерия Cooley /Куули/. Носи името на историческа област в Ирландия. Отличителната `и черта е фактът, че се дестилира два пъти и малцът се суши с огън, под който гори огън, разпалван с изсъхнал торфен слой, което води и до специфичния аромат. Конкретното уиски няма означение на възраст, но попаднах на информация, че съдържа 4, 6 и 8-годишен дестилат, а за разлика от стандартната Конемара, която ревюирах преди година и която ще дегустирам скоро повторно, е с алкохолният градус на бъчвата. Да преминем по същество. 

 Аромат – торф, но не чак толкова интензивен. В това отношение бледнее в сравнение с Laphroaig, Lagavulin, Talisker и другите опушени „шотландци“. Карамел, цитрус, плодове, мед, индийско орехче и черен пипер, домашни курабийки, тютюн, леки тревисти нотки, ванилия. Добавянето на вода е силно препоръчително /освен ако не желаете да парализирате рецепторите си от високия алкохолен градус/. Добавих доста качпчици, докато напитката бе подходяща за консумация. “ Носът“ стана по-плодов, с нотки сладък крем /брюле/. Вкус – плътен, гъст /колкото и странно да звучи/, пикантен, торфен, но някак поносимо и приятно, малцова сладост и сушени плодове. Финал – среден, сладникав, пиперлив, очаквано торфен, спомен за сушени плодове /стафиди/ и слабо винено усещане. 
 Оценка: 84-85/100. Не знам дали се предлага в България извън комплекта с миниатюри. В чуждите сайтове цената на Connemara peated whiskey cask strength е около 50 €.

 Connemara peated whiskey cask strength

 
 
 

 I opened the „magical cupboard“ and what to see – three samples of Connemara peated Irish whiskey standing bored in the corner. I decided to do some work / i.e enjoyment/ and grabbed one. However, I choose the one with a higher alcohol content – 57,9% or in other words „cask strength“. The weather was also conducive to it – snow and cold are the perfect prerequisite for tasting whiskey with more „power“, in this case and with peaty aroma and taste notes.


 Connemara is produced by the Cooley Distillery, an Irish whiskey distillery named after a historic area in Ireland. Its distinctive feature is the fact that it is double-distilled and they have their malt dried over a fire ignited by dry peat layer, yielding the special aroma and flavor. This particular whiskey has no age statement, but I came across the information that it contains 4, 6 and 8-year-old distillates, and unlike the standard Connemara, which I reviewed last year and will re-taste soon, it is with the alcoholic strength as in the cask. Now essentially.


 Aroma – peat, but not so intense. In this respect, pales in comparison to Laphroaig, Lagavulin, Talisker and other smoky „Scots“. Caramel, citrus, fruits, honey, nutmeg and black pepper, homemade cookies, tobacco, light grassy notes, vanilla. The addition of water is highly recommended /unless you want to paralyze your receptors from the high alcohol content/. I added a lot of drops, until the drink became suitable for consumption. The „nose“ became more fruity, with notes of sweet creme /Brulee/. Taste – thick, dense /as strange as it sounds/, spicy, peaty, but somehow bearable and pleasant, malty sweetness and dried fruits. Finish – medium in length, sweetish, peppery, expectedly peaty, memory of dried fruits /raisins/ and slightly vinous feeling. 
 Assessment: 84-85/100. 
 I don’t know if it is available in Bulgaria except in the set of miniatures. In foreign sites the price of Connemara Peated whiskey cask strength is around 50 €.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии