Dark Mode On / Off

Springbank CV single malt whisky

  Springbank CV single malt whisky – едно уиски, което за мнозина, особено за ценителите на продуктите на дестилерията Springbank, е разочарование. За други уискито е приятно за пиене въпреки по-високия алкохолен градус – 46 единици. Аз бих се причислил към втората категория, намирайки го за достъпно като вкус. Алкохолният градус и липсата на студена филтрация също накланят везните в полза на по-позитивното ми възприятие. Но първо няколко думи за производителя.

 Преди време ви представих няколко поредни статии, в които ревюирах продукти на Springbank/Спрингбенк/. Може да ги откриете в категорията „Етикети“, намираща се под снимката ми вдясно. В една от статиите бях нахвърлил няколко реда за историята на тази интересна дестилерия, които ще ви предложа в следващите редове. Основана е през 1828г. от г-н Арчибалд Мичел на територията, означена като п-в Кембълтаун, като дестилерията и до момента е собственост на фамилията Мичел. А полуостровът някога е бил „дом“ на около 30 дестилерии, произвеждащи специфично по вкус уиски.
 До 1837г. дестилерията функционирала под името „William Reed Jun. & Co“, като впоследствие била придобита от „John & William Mitchell“. Впоследствие името било променяно още няколко пъти, за да се стигне до Първата и Втората световна война, през които производството било прекратено. Именно до 1930 година дестилерията бележи завиден успех, но финансовата криза и човешката ни глупост, изразена чрез избухналата Втора световна война стопирали порива ѝ. Между 1981г. и 1989г. дестилерията отново затворила врати, за да се стигне до новата декада, през която собствениците ѝ, в опит да възродят славата от изминалите години, закупили помещенията на някогашната дестилерия „Longrow“. В наши дни под покрива на „Springbank“ се произвеждат три вида уиски – „Springbank“, „Longrow“ и „Hazelburn“. Настоящата статия е посветена именно на Springbank. Какво е характерно за него? Дестилира се 2,5 пъти /т.е., смесват се алкохол дестилиран три пъти, с такъв дестилиран два пъти/, като малцът се суши за 6 часа над торфен огън, след което се суши за 24 часа под топъл въздух. И преди да пристъпя към моите впечатления да спомена, че Springbank сама произвежда ечемика си, като притежава и бутилиращ цех. 


 Аромат – сол, море /припомних си онова приятно чувство, когато застанеш на морския бряг за първи път през годината/, мед, ябълки, сушени плодове, стафиди, карамел, ванилия, зрели и сочни жълти круши, кожа, левка нотка “ шкаф“, индийско орехче и канела, доза кафе на зърна и лек „патфюм“. С вода – засилват се плодовете и се проявява спомен карамелови бонбони, слдост. Вкус – леко сух, слабо горчив, “ земна“ нотка, мед, карамел, плодов, ядки, пикантност, доза „сол“, по-късно и сладост. С вода изпъкнаха сладостта и плодовия нюанс. Финал – среден, торф, “ земната“ нотка е ясно различима, препечени филии, лека масленост, постепенно и сладост. След капките вода – препечено, ванилия, слаб цитрус, масленост, нотки бърбън, слаба тревиста нотка.
 
 Оценка: 86/100. Цена: спряно е от производство. В България го срещнах за около 100 лв. Springbank CV single malt whisky

 
 
 

 Springbank CV single malt whisky – a whisky, which is disappointment for many, especially for connoisseurs of the products of Springbank distillery. For others, the whisky is pleasant to drink, despite the high alcohol content – 46%. I would assign myself to the second category, finding it available as taste. The alcoholic content and the lack of chill-filtration also tipped the scales in favor of my more positive perception. But first a few words about the manufacturer.


 Some time ago, I presented you several consecutive articles, in which I reviewed products of Springbank. You can find them in the category „Tags“ under my picture on the right. In one of the articles, I mentioned a few lines about the history of this interesting distillery, that I’ll offer you in the following lines. It is founded in 1828 by Archibald Mitchell on the territory designated as Campbeltown peninsula, as the distillery is still owned by the Mitchell family. The peninsula was once a „home“ of about 30 distilleries, producing whisky with specific taste.


 Until 1837, the distillery operated under the name „William Reed Jun. & Co“, and subsequently been acquired by „John & William Mitchell“. Subsequently, the name was changed several times, before to get to the WWI and WWII during which the distillery was closed. Exactly until 1930, the distillery achieved remarkable success, but the financial crisis and our human stupidity expressed through the broken out WWII, prevented its upsurge. Between 1981 and 1989 the distillery closed its doors again, until the new decade began and the owners tried to revive the glory of the past years by purchasing the buildings of the former „Longrow“ distillery. Nowadays, under the roof of „Springbank“ are produced three distinct types of whiskey – „Springbank“, „Longrow“ и „Hazelburn“. This article is dedicated precisely to Springbank. What is typical of it? It is distilled two and a half times, as the malt is dried for 6 hours above a peat fire, then for 24 hours by warm air. And before I proceed to my impressions should mention that „Springbank“ grow their own barley and also possess bottling plant.


 Aroma – salt, sea /I remembered the nice feeling when you stand on the beach for the first time in the year/, honey, apples, dried fruits, raisins, caramel, vanilla, ripe and juicy yellow pears, leather, light note of „cupboard“, nutmeg and cinnamon, dose of coffee beans and light „perfume“. With water – fruits became stronger and appears memory of caramel candies, sweetness. Taste – slightly dry, slightly bitter, a hint of „earth“, honey, caramel, fruity, nuts, piquancy, a dose of „salt“, later and sweetness. With water became prominent the sweetness and fruity nuance. Finish – medium in length, peat, the „earthy“ note is clearly perceptible, toasted bread slices, lightly buttery, gradually and sweetness. After the drops of water – toasted, vanilla, light citrus, buttery, bourbon notes, light grassy note. 
 Assessment: 86/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии