Dark Mode On / Off

Old Overholt straight rye whiskey

 Предлагам да отскочим за една виртуална разходка до САЩ. Не „До Чикаго и назад“, до Клермонт, Кентъки. Защо точно там? Отговорът се подразбира от само себе си – там се намира една от дестилериите на Jim Beam, която произвежда това интересно, а американците биха казали и “ бюджетно“ ръжено уиски.

 Преди да се впусна в разкази за историята на напитката да уточня – това не е бърбън, а ръжено уиски. Разликата е в основната суровина. При бърбъна/ тенеси уискито това е царевицата с процентно съдържание между 51-75/80% /ако надхвърля този обем дестилатът може да ще се наименова царевично уиски, за което американското законодателство не е въвело изискване за минимален период на отлежаване или норми, задължаващи производителите да използват единствено нови дъбови обгорени бъчви/. При ръженото уиски базиса се формира от ръжта, която замества царевицата и именно тя оформя характера му. Това не означава, че при този вид уиски не се ползва царевица и други култури – те просто имат допълваща функция, като несъмнено способстват за доизграждането профила на напитката.   И след това встъпление дойде времето за малко факти. Първо, уискито в Америка е „бюджетно“, тъй като е позиционирано в ниския ценови клас. Тук цената на бутилка нямам идея колко би била, тъй като още не съм виждал някой да го предлага. Аз знаех за съществуването му на българска територия от гостуванията ми в бар Caldo. При невероятен интерес може би приятелите от Максиъм България ще внесат официално бройки за разпространение в България, тъй като те дистрибутират част от продуктите на Джим Бийм. И споменавайки Бийм е редно да отбележа, че компанията произвежда Old Overholt от около 30 години, след като закупува марката. Преди това уискито се е произвеждало в Броуд Форд, Пенсилвания. Първоначалния собственик на марката е основан през 1810г. от Ейбрахам Овърхолт /господинът от снимката на етикета, който аз изначално мислех за американски президент/. В действителност това уиски носи славата си още по времето на Дивия Запад, когато самият измамник и добър стрелец Док Холидей, познат ни от филма „Tombstone“ е обичал да си посръбва от него. По-късно течността е била използвана като „медицински спирт“ от американските моряци по време на Втората Световна война. Уискито е на около 3 години, 40-градусово е и е част от т.нар. „линия Old“ на Джим Бийм, включваща още Old Grand-dad и Old Crow. И неусетно дойде мястото за личните ми впечатления.

 Аромат – маслен, сладникав, кедрови ядки, бор, смола, дървесна нотка, мармалад от сливи и праскови, джинджифил, слаба ванилия, ликьор от горски плодове, руло „кеворк“, слаба мента и карамел. Вкус – лека пикантност, сладост, ликьор, масленост, спомен за евкалиптови бонбони. Финал – къс до среден. Маслен сладкиш, леко дървесно присъствие, пиперливост, мента, кедрови ядки, сладост. 
 Оценка : 84,5/100
 Old Overholt straight rye whiskey

 
 
 

 I suggest you to take a virtual walk to the US. No, „To Chicago and Back“, to Clermont, Kentucky. Why there? The answer is implied by itself – there is located one of the Jim Beam distilleries, which produces this interesting, and the Americans would say „budget“ rye whiskey.


 Before I jump into stories about the history of the beverage, I want to clarify – this isn’t bourbon, but rye whiskey. The difference is in the main raw material. In the bourbon/ Tennessee whiskey this is corn /maize/ with percentage content between 51-75% /if this volume is exceeded, the distillate will be named corn whiskey, for which the US legislation has not introduced a minimum aging period requirement, or norms obliging the manufacturers to use only new, charred oak barrels/. In the rye whiskey, the basis is formed by rye, which replaces the maize, and this forms its character. This does not mean that in the production of this kind of whiskey is not used corn and other crops – they just have a complementary function, as undoubtedly contribute to the completion of profile of the beverage. And after this introduction, time came for some facts. First, this whiskey is „budget“ in America as it is positioned in the lower price range. I have no idea how much would be the price of a bottle here, as I haven’t seen anyone offering it. I knew of its existence on the Bulgarian territory from my visitations in Bar Caldo. In case of great interest, perhaps the friends from Maxxium Bulgaria would import official copies for distribution in Bulgaria, as they are the distributors of some of the Jim Beam’s products. And mentioning Beam, it is appropriate to note that the company produces Old Overholt from about 30 years, after buying the brand. Before that, the whiskey was produced in Broad Ford, Pennsylvania. The initial owner of the brand was founded in 1810 by Abraham Overholt /the gentleman in the picture on the label, which I originally thought of US President/. In fact, this whiskey wears its glory since the time of the Wild West, when Doc Holliday – the deceiver and marksman, well-known from the Tombstone movie, liked sipping from it. Later the liquid was used as a „medicinal“ alcohol by the United States Navy during World War II.  The whiskey is about 3-year-old, 40% alcohol by volume and is part of the so-called „Old line“ of Jim Beam, also including Old Grand-Dad и Old Crow. And imperceptibly the time came for my personal impressions.


 Aroma – buttery, sweetish, pine nuts, pine, resin, woody note, plum jam and peach jam, ginger, weak vanilla notes, forest fruit liqueur, roll „Kevork“, soft mint and caramel. Taste – slightly spicy, sweetness, liqueur, buttery, memory of eucalyptus candy. Finish – short to medium. Butter cake, slightly woody presence, pepperness, mint, pine nuts, sweetness. 
 Assessment: 84,5/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии