Dark Mode On / Off

Penderyn welsh single malt whisky portwood finish

 Тази статия за мен е изключително важна и специална. Това е моята статия N 100. От моя гледна точка това число бележи навлизането ми в сферата на трицифрените  и по-сериозни стойности. От друга страна, в политически план управлението до първите му сто дни също както и това ми начинание не е много сигурно и по-скоро се посреща с неразбиране или опасения от звучен провал. Стоте дни се оказват и преломния момент в повторното управление на Бонапарт, завършило този път окончателно с погрома при Ватерло. Но стига отклонения по теми извън уискито.

 Разбрахте идеята на изложението ми – това ревю се явява нещо като „кръгла годишнина“ за материалите в блога, с каквато ще се срещна на 31-ви и самият аз. Освен поради тази чисто емоционална стойност, този пост продължава установената от мен традиция да се мъча да предоставям на вниманието ви интересни напитки от голямото световно семейство на уискито. В случая става въпрос за едно уелско уиски /единственото към настоящия момент/ – Penderyn single malt whisky portwood finish, което намерих в бар Caldo при Младен.

 Дестилерията на Penderyn e собственост на „Уелската уиски компания“, основана през 2000г. Самата дестилерия отваря врати на 01.03.2004г. в присъствието на принца на Уелс – Чарлз /влюбен освен в Камил/и/а и в Laphroaig/. Историята сочи, че уиски се е творило в Уелс преди векове, но в края 19-ти век индустрията замира. Освен шери бъчви в Пендерин ползват и такива от бърбън Evan Williams, както и от Jack Daniel`s. Гамата тепърва се разширява и освен уиски, финиширало в бъчви от порто, се предлагат и такова с мадейра отлежаване, както и торфен дестилат. Интересен вид е и т.нар. “ Red flag“, което е посветено на уелсците по света и на уелските патриотични борби. Всъщност компанията произвежда още няколко вида малц, както и джин, водка и ликьор.

 Моите бележки. Цветът оставям на вас да определите от снимката по-долу. Не разполагам с категорична информация дали е подсилен.

 
 
 Аромат – приятен и сладникав. Стафиди, бренди, касис и тъмни плодове, сладкиш с тъмни плодове /плодов кейк/, кафе, шоколад, ванилия, индийско орехче, лек кленов сироп, канела и дървесен мирис. С добавяне на капка и малко отгоре вода се появи аромат на подправки, като се засили и дървесната нотка. Вкус – горски плодове /капини, касис, диви ягоди/, стафиди, осезаема сладост и доза пикантност. Водата донесе повече подаръци под формата на сладост, мед и плодове. Финал – сгряващ, мед, бренди, дори тъмен ром, завършек силно повлиян от портото, шоколад, а след капките вода се засили сладостта. 
 Оценка: 87,5/100. Цена: не се внася официално, но пък може да се открие за около 100 лв.

 В обобщение – вкусно, нестудено филтрирано уиски /което за мен е плюс/ с приятни вкусови качества. Идеално би подхождало на коледен десерт.


 Penderyn welsh single malt whisky portwood finish

 
 

 This article is very important and special to me. This is my article #100. From my point of view, this number marks my entrance into the field of the three-digit and more serious values. On the other hand, the political government to his first one hundred day of governance, as well as this my venture, is not very sure and is rather met with incomprehension or concerns of sonorous failure. The 100 days have turned out to be and the turning point in the Bonaparte’s second rule, finally ended with the defeat at Waterloo. But enough deviations from the whisky theme.


 You get the idea of my presentation – this review is a kind of an „anniversary“ for the materials posted in the blog, with what I’ll also meet on the 31st of December. Not only that purely emotional value, this post continues the tradition I have established to try to submit to your attention interesting drinks from the big, worldwide whisky family. In this case, it comes to a Welsh whisky /the only one at the present moment/ – Penderyn single malt whisky portwood finish, which I found in bar Caldo.


 Penderyn distillery is owned by the Welsh Whisky Company, founded in 2000. The distillery itself opened its doors on 1st March 2004 in the presence of His Royal Highness Prince Charles, The Prince of Wales / in love with Camila, but so and with Laphroaig/. The history says that the whisky has begun to produce in Wales centuries ago, but the industry was shut down in the late 19th century. Besides sherry casks, Penderyn also use bourbon barrels from Evan Williams, as well as from Jack Daniel’s. The range is still expanding, as except whisky finished in Port casks are also available and such with Madeira finish, as well as peated distillate.


 Another interesting kind is the so called „Red flag“, dedicated to the Welsh around the world and the Welsh patriotic struggles. In fact, the company produces several more types of malt, as well as gin, vodka and liqueur.


 My notes. I leave to you to judge the color from the picture.


 Aroma – pleasant and sweetish. Raisins, brandy, blackcurrant and dark fruits, cake with dark fruits /fruit cake/, coffee, chocolate, vanilla, nutmeg, light maple syrup, cinnamon and woody smell. With the addition of a little more than a drop of water appeared the aroma of spices and the woody note increased. Taste – forest fruits /blackberries, blackcurrant and wild strawberries/, raisins, palpable sweetness and a dose of spiciness. The water brought more gifts in the form of sweetness, honey and fruits. Finish – warm, honey, brandy, even dark rum, a finish strongly influenced by the Port wine, chocolate and after the drops of water the sweetness increased. 
 Assessment: 87,5/100.


 In summary: delicious, non-chill filtered whisky /which is a plus for me/ with pleasant taste qualities. It would be perfectly suitable for a Christmas dessert.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии