Dark Mode On / Off

Jameson 18 y.o. whiskey Limited Reserve

 Уиски фестът ми предостави възможност да се докосно до най-различни прекрасни напитки, били те шотландски, ирландски, американски или азиатски. Челно място сред ирландските заема не кой да е, а Jameson 18 y.o. Limited Reserve whiskey, на когото отреждам следващите редове.

 До момента успях да се докосна до традицията на Jameson Select Reserve whiskey, Jameson 12 y.o. Special Reserve whiskey, Jameson Redbreast 12 y.o. single pot still whiskey, Jameson 12 y.o. Distiller`s selection whiskey  и Jameson Gold Reserve whiskey. Логичният завършек или начало на ревютата от високия сегмент бе представяне на Jameson 18 y.o. Limited Reserve. Както подсказва и името му наличностите от него на пазара не са толкова богати. Често срещана практика е производителите на уиски да наименоват продуктите си като „small batch“, т.е. като такива пускани в малки партиди, а реално от дестилерията да излиза постоянен многомилионен поток. От информацията, която открих в интернет мисля, че 18-годл Jameson не попада в тази категория и реално обемът от него не е толкова голям. От друга страна от 2002г., когато е представен и въведен в портфолиото на компанията, блендираният дестилат бележи успехи сред ценителите на качественото уиски. Тези му специфики го превърнаха в обект на желанието ми далеч преди посещението на феста, но именно там успях да се докосна до красотата му. Да не говорим, че бях чувал, че бъчвите, в които отлежава се подбират ръчно от мастър дестилъра и това някак дразнеше любопитството ми.

 Аромат. По традиция започвам ревютата си с тази характеристика на напитката. Той по мое мнение е силно плодов /долових аромат на банан и слаб цитрус като лимонена кора/, дървесен, сладък /сладко от сливи/, ванилов, ликьорен, тревисти нотки /обяснимо с оглед наличието на pot still уиски/, шери нотки. Вкусът е изключително плодов и нежен. Долових праскови, маслен блат/ маслени сладки, слабо изразена пикантност и горчивина. Финалът е със средна продължителност. Ликьорен и сладък, изпъква масления, но и препечен сладкиш, стафиди, бадеми. 
 Оценка:89-90/100. Цена: около 120 лв.

 В обобщение: хареса ми. В няколко думи бих го определил като пивко и вкусно уиски, с изразени плодови нотки, което аз лично както бих консумирал, така и бих подарил на човек, с афенитет към изтънчения и кадифен вкус, присъщ на ирландското уиски.

 Jameson 18 y.o. whiskey Limited Reserve

 The Whiskey fest gave me the opportunity to touch a variety of wonderful drinks, whether Scottish, Irish, American or Asian. The foremost among the Irish was Jameson 18 y.o. Limited Reserve whiskey to which I dedicate the following lines.


 Thus far I managed to touch the tradition of Jameson Select Reserve whiskey, Jameson 12 y.o. Special Reserve whiskey, Jameson Redbreast 12 y.o. single pot still whiskey, Jameson 12 y.o. Distiller`s selection whiskey and Jameson Gold Reserve whiskey. The logical end or the beginning of the high-end reviews was the presentation of Jameson 18 y.o. Limited Reserve. As the name suggests, its availability on the market is not so big. Common practice for the whiskey producers is to name their products as „small batch“, i.e. as such produced in small batches, but the reality is that from the distillery runs out a permanent multimillion flow. From the information found on the internet, I think that the 18-year-old Jameson does not fall in this category and the actual amount of it is not so big. On the other hand, the blended distillate marks success among the whiskey connoisseur since 2002, when it was presented and introduced in the company’s portfolio. Those specifics of it, made it an object of my desire long before my visit on the fest, but it was there I was able to touch its beauty. Not to mention, that I had heard, that the barrels in which it matures are manually selected by the master distiller and this irritated my curiosity in a way.


 Aroma. Traditionally I start the reviews with this feature of the drink. In my opinion, it is very fruity /I caught the aroma of banana and light citrus as lemon peel/, woody, sweet /plum jam/, vanilla, liqueury, grassy notes /understandable, having in mind the presence of pot still whiskey/, sherry notes. The taste is extremely fruity and delicate. I caught peaches, buttery layer/ buttery pastries, slight spiciness and bitterness. The finish is of medium length. Liqueury and sweet, the buttery and toasted cake stands out. Raisins and almonds. 
Assessment: 89-90/100.


 I definitely liked it. In a few words, I would define it as mellow and tasty whiskey with pronounced fruity notes, which as I personally would consume also would give as a gift to a person with affinity to the refined and velvety taste characteristic of Irish whiskey.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии