Dark Mode On / Off

Glenmorangie Dornoch single malt whisky

 В края на миналата седмица имах възможността да пътувам до София, където открих най-новата „специална“ бутилка на Гленморанджи, носеща названието „Dornoch“ . Както една голяма част от производителите на уиски, Моранджи регулярно пускат на пазара нови дестилати, вдъхновени от някакво събитие или личност и след като им придадат по-лъскав вид и навържат историята на партидата с конкретния повод, ги пускат или като част от лимитирана серия, или както е в случая за безмитните магазини по летищата. 

 Дорнох /к/ спада към втората група и може да го срещнете именно преди полет в някои летища. Каква е историята около него? Уискито носи името на красив лиман, в близост до който е разположена самата дестилертия и за да го възвеличаят още повече хората от Гленморанджи кръщават напитката по този начин. Освен това част от стойността `и се заделя като дарение към океанографски/ морски институт с цел опазването на лимана. Уискито от своя страна е без означение за възраст, оцветено е и е студено филтрирано. Първоначално отлежава в бъчви от бърбън, а след това в екс-амонтиладо шери бъчви. Алкохолният градус е 43 %. И тъй като вече неведнъж съм писал за историята на марката ще премина към бележките си.

 Аромат – мед, ацетон, силно сладникав, пикантен, нотки бърбън, захарен памук, карамел, сладко/мармад, сушени карамелизирани плодове/цитруси, плодово пюре. Вкус – пиперливо-сладникав, слаба сухо, сушени плодове, „прашинки“ торф /т.е. не чак толкова силно изразен, но осезаем/, мед. Финал – сладост и то солидна, плодове, ванилия, масленост и пиперливост. С вода ароматът се отвори и се засилиха печените, карамелизирани плодове. Вкусът с вода напомни на грозде, отново захарност като при захарния памук или смучащи бонбони, сладост и ликьорност. Финалът под въздействието на водата донесе сушени кайсии, лека горчивина, отстъпваща място на сладостта, която доминира облика на уискито в трите му компонента, спомен за банани и още пикантност. 
 Оценка : около 86/100. Цена: над сто лева, ако го откриете.
 

 Glenmorangie Dornoch single malt whisky

  
At the end of last week I had the opportunity to travel to Sofia, where I found the most recent „special“ bottle of Glenmorangie, bearing the name „Dornoch“. Just like a large part of whiskey producers, Glenmorangie also regularly launch new distillates on the market, inspired by an event or person, and after add them a shiny appearance and string together the story of the batch with a specific occasion, they release them either as a part of limited edition, or as in the case, in duty-free shops at the airports.


 Dornoch belongs to the second group and you can find it exactly at some airports before flight. What is the story about it? The whisky is named after a beautiful estuary, near which the distillery itself is located, and to magnify it even more people from Glenmorangie named the distillate this way. Furthermore, part of the value of each bottle is given as donation to the Marine Conservation Society for the Protection of the Dornoch Firth. The whisky itself contains artificial coloring, it has no age statement and is chill filtered. Initially matured in ex-bourbon barrels, then extra matured in ex-Amontillado sherry casks. It is bottled at 43% ABV. And since I have already repeatedly wrote about the history of the brand, I’ll proceed with my notes.


 Aroma – honey, acetone, strong sweetness, spicy, notes of bourbon, cotton candy, caramel, jam/ marmalade, caramelized dried fruits/ citrus, fruit puree. Taste – peppery-sweet, mild dryness, dried fruits, „motes“ of peat /i.e. not so strongly pronounced, but tangible/, honey. Finish – strong sweetness, fruits, vanilla, buttery and pepperness. After addition of water the aroma opens up and intensifies roasted caramelized fruits. The taste with water reminded grapes, sweetness again, as in cotton candy or hard candies, sweetness and liquorness. The finish, influenced by water, brought dried apricots, light bitterness, which gave way to the sweetness, which on the other hand dominates the appearance of the whisky in its three components, a hint of banana and more spiciness. 
Assessment: around 86/100. Price: over 100 lv.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии