Dark Mode On / Off

Glenmorangie Nectar D`or 12 y.o. single malt whisky

 Вече се запознах с две красиви уискита от дестилерията на Glenmorangie – Glenmorangie Lasanta 12 y.o. single malt  и Glenmorangie Quinta Ruban 12 y.o. single malt whisky и впечатленията ми до момента са изцяло позитивни. Сега дойде подходящото време да отпия от нектара, който като същинска амброзия се плацика в бутилчицата. Става въпрос за Glenmorangie Nectar D`or 12 y.o. single malt whisky.

 Ароматът е изключително нежен, сладникав, меден, леко пикантен и дървесен. Някак си свеж, леко тревист, напомни ми на палачинки или на печен сладкиш с плодове. И тъй като е 46-градусово уискито „отнесе“ няколко капки вода. С това напитката се отвори и придоби винен аромат, допълнителна сладост, ванилия и лек препечен мирис. Вкусът е слабо пиперлив, едновременно с което сладък, ликьорен, стафиден, меден. Бих го определил и като изтънчен и кадифен, което му качество не се разколебава от лекото щипване при първата глътка. С вода изпъква меда, винената нотка и малцовата сладост. Финалът е със средна продължителност, леко маслен и меден, като долових и споменатата вече нотка палачинки. След водата се открои и шоколад.

 
 Оценка: 87/100. Цена: около стотина лева, която ми се струва прекомерна. 


 За финал бих обобщил, че това е много приятно и нежно уиски /“лятно уиски“/, което контрастира с вкуса на Oban 14 y.o. да речем, който е някак по-силен и „по-груб“ / не ме разбирайте, че Oban е лошо уиски – напротив. Просто тези му черти го правят по-подходящо за консумация от хора, търсещи „торфения“ аромат и вкус, който отсъства при Nectar D`or/.  Glenmorangie Nectar D`or 12 y.o. single malt whisky

 I`ve already met two beautiful whiskies from the Glenmorangie distillery – Glenmorangie Lasanta 12 y.o. single malt and Glenmorangie Quinta Ruban 12 y.o. single malt whisky and my impressions so far are entirely positive. Now came the appropriate time to sip from the nectar, which just like a genuine ambrosia is splashing in the bottle. It’s about Glenmorangie Nectar D`or 12 y.o. single malt whisky.


 The aroma is very gentle, sweetish, honey, slightly spicy and woody. Kind of fresh, slightly grassy, reminded me of pancakes or baked fruit cake. And since the whisky is with alcoholic strength of 46%, it „absorbed“ a few drops of water. This opened the drink and it acquired vinous aroma, additional sweetness, vanilla and slight toasted scent. The taste is slightly peppery, at the same time sweet, liqueur, raisins, honey. I would define it as fine and velvety, which its quality is not faltered by the slight tweak at the first sip. With water became palpable the honey, vinous note and malt sweetness. The finish is of medium length, slightly buttery and honey, as I caught and the already mentioned notes of pancakes. After the water is tangible and chocolate. 


 Assessment: 87/100. At the final, I would conclude that this is a very pleasant and gentle whisky, which contrasts with the taste of Oban 14 y.o. for example, which is somewhat stronger and more „rough“ /don’t get me wrong that Oban is bad whisky – on the contrary. Just these features makes it more suitable for consumption by people seeking the peat aroma and taste, which is absent in Nectar D`or/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии