Dark Mode On / Off

Cragganmore distillers edition single malt whisky

 Какво се случи до момента в шотландската „седмица“? Ревю на Glendronach 12 y.o. single malt whisky и представяне на Mortlach 9 y.o. single malt whisky. Ревютата им може да откриете по два начина – трудният включва разглеждането на категориите вдясно /етикет/ или просто като цъкнете върху имената им в този пост. Сега дойде времето на Cragganmore, значението на което е „голям камък“.


  Дестилерията Cragganmore /Краганмор/ е основана в Балинделък /дано не бъркам в превода – от 2014г. там функционира и едноименната дестилерия Ballindalloch/, намиращ се в чудотворния район Спейсайд / Speyside/ през 1869 г. от един 36-годишен господин, на име Джон Смит, на когото казвали просто „Големият Джон“, тъй като бил едър шотландец. Макар и сравнително млад, Смит бил натрупал опит в дестилерии като Макалън, където за известен период бил мениджър. Споменах значението на Cragganmore – причината за наименоването на уискито е, че камъните, с които била изградена са добити от връх с това име. Интересен факт е, че дестилерията била една от малкото / да не кажа първата/ с излаз към жп линия в Спейсайд. Ясно ни е какво означава това – предпоставки за добра печалба. Дестилерията останала семейна собственост и след смъртта на Смит, но в началото на 20-ти век била закупена от White Horse и вече е част от семейството на Diageo

 Преди да премина към моите бележки споделям снимката на мостричката.

 
 Аромат. Комплексен – силен, джинджифилен, порто нотки, сладникав, бренди карамел и познатия мирис на стар шкаф. Усеща се лека масленост, слабо изразена флоралност, мармалад, стафиди и мирис на нещо препечено. Вкусът е пикантен, сладък, носещ спомен за порто, леки ядки. Послевкусът е продължителен, парещ и сладникав /марципанена сладост/, меден и маслен. 
 Оценка: 88/100. Цена: около 100 лв /спомен – това е към 2016г./.

 Cragganmore distillers edition single malt whisky
 What happened so far in the Scottish „week“? A review of Glendronach 12 y.o. single malt whisky and presentation of Mortlach 9 y.o. single malt whisky. Their reviews can be found in two ways – the hard one involves examining the categories on the right or just by clicking on their names in this post. Now is the time of Cragganmore, the meaning of which is ‘big rock’.


 The Cragganmore distillery was founded in Ballindalloch, located in the miraculous Speyside region, in 1869 by a 36-year-old gentleman named John Smith, simply called ‘Big John’, as he was a big Scotsman. Although relatively young Smith had accumulated experience in distilleries such as Macallan, where he was manager for some time. I mentioned the meaning of Cragganmore – the reason for its name is that the stones used for the building came from the local hill with that name. An interesting fact is that the distillery was one of the few / if not the first / with access to railway line in Speyside. It is clear what that means. The distillery remained family property and after the Smith’s death, but in the early 20th century was purchased by White Horse and is now part of the family of Diageo. Before proceeding to my notes I share a photo of the sample. 


 Aroma. Complex – strong, ginger, Port notes, sweetish, brandy, caramel and the familiar smell of old cupboard. Perceptible is light butter, slight floral notes, marmalade, raisins and smell of something toasted. The taste is spicy, sweet, bearing a memory of Port, light nuts. The aftertaste is long, stinging and sweetish /marzipan sweetness/, honey and buttery. 
 Assessment: 88/ 100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии