Dark Mode On / Off

Kavalan Concertmaster port finish single malt whisky

 На 25.04.2015г. ние от Храма на уискито /казвам „ние“, защото то се осъществи благодарение на общите усилия на приятелката ми и на моята руса личност/ организирахме втория дегустационен клас в Шумен, на който пробвахме 5 чудесни уискита от целия свят. За събитието може би ще има и отделен пост и тук няма да влизам в подробности как протече /чудесно по мое и по общо мнение/, но именно по този повод се сдобих с бутилка от Кавалан, течността от която е финиширала стареенето си в бъчви от порто. Аз обичам порто, а от отзивите на присъстващите приятели съдя, че и уискито бе на нужното ниво.

 За тези от вас, които за първи път чуват за Kavalan whisky ще спомена, че това е тайвански бранд или марка, което се произвежда от около 10 години от King Car Distillery. Вече съм писал за дестилерията и за другите видове малцово уиски, които до момента имах щастието да пробвам. Ако цъкнете на този линк ще откриете препратки към отделните статии по темата, които съм представял. Ако пък искате да прочетете отзивите ми за Уиски N 1 за 2015г. в света не пропускайте бележките ми за Kavalan Vinho Barrique single malt whisky. Уискито има какво да предложи.


 А сега малко и за Concertmaster-a от снимката. Каквото и да си говорим по време на дегустационно събитие трудно можеш да разгадаеш едно уиски пълноценно. Особено когато водиш презентацията. Аромати и асоциация за вкуса с нещо познато може да представиш в резюме, но цялата палитра се разкрива по-късно, след като останеш насаме с течността и пред теб е само листът хартия и верният химикал. Въпреки това, още по време на класа много от нас доловиха изключително приятния плодов и сладък характер на напитката и още тогава ми хареса. Не крия, че обичам сладкото и може би това допълнително спомогна за благоразположението ми. И ето че месец по-късно ми се отвори време да я ревюирам в спокойна атмосфера. Бутилката стоя около месец отворена, което несъмнено ще помогне на течността да се развие, като затворените до скоро алкохолни пари сега би трябвало да отстъпят пред красивите ароматни нотки от благинката.


 Аромат – първото, което се появи в съзнанието ми бе асоциация с порто fine ruby и донякъде ром Демерара. Обилна и превземаща сладост, щипка канела, джинджифил, след което много ягоди, боровинки и череши/вишни, киснати в алкохол, слаба нотка портокал, мента, на заден фон кафе, карамел, и след няколко минути още повече „порто“ и нотка ром. Долових и мирис на отворена торбичка с шоколадови пръчици, сладко от ягоди и череши, слаб кокос, ванилия, плодов локум и дървесност. Уискито предлага чудесен плодов букет и създава измамно впечатление за порто, отлежавало в бъчви от уиски. Течността е 40-градусова и не добавих вода. Вкус – сладост, слаба пикантност, устата капитулира пред спомена за канела и гореизброените плодове, нотка „гумени мечета“, и спомен за ръжено уиски. Финал – средна продължителност, слаба горчивина първоначално, заменена отсладостта на Демерара рома /El Dorado/, обилна масленост, боровинки и боровинков чийзкейк с вкусен маслен блат, сушени сини сливи им отново споменатия спомен за ръжено уиски. 
 Оценка: 88-88,5/100. Цена: около 110 лв, макар че съм срещал и такава около 140-150 лв, от която е добре да избягате. В обобщение: чудесно уиски за тези, които обичат сладките и плодови дестилати. Съдейки по опитите ми с представители от дестилерията съдя, че след няколко години хората от King Car все по-често ще носят златни медали в родината Тайван. 🙂  






 Kavalan Concertmaster port finish single malt whisky

 
 
 

 On April 25th, 2015, we from the Whiskey Temple /I say „we“, because it occurred thanks to the joint efforts of my girlfriend and my blonde self/ organized a second tasting class in Shumen, where we tasted five great whiskies from around the world. Maybe, there will be a separate article about it, so here I won’t get into details about how did it go /it was great – in my personal and general opinion/, but on this occasion, exactly, I got a bottle of Kavalan, the liquid which is finished in Port casks. I like Port wine, and judging by the attendees’ feedback, the whisky was good too.


 For those of you, who haven’t heard of Kavalan whisky, I’ll mention that this is a Taiwanese brand, which is being produced over the last 10 years by King Car Distillery. I’ve already written about the distillery and the other types of malt whisky, which I have had the good fortune to try so far. If you want, you can find and read the separate articles on the subject via the search engine. And if you want to read my opinion on the world’s number one whisky for 2015, do not miss my notes about Kavalan Vinho Barrique single malt whisky. The whisky has a lot to offer.


 Now, about the Concertmaster in the picture. Whatever we talk, it’s hard to fully examine a whisky during the tasting event. Especially when you’re the presenter. It is possible to summarize associations with some familiar aromas and tastes, but the whole palette is revealed later, once you’re alone with the liquid, a piece of paper and a pen. However, even during the class many of us caught the very pleasant fruity aroma and sweet character of the drink, and I liked it back then. I don’t hide that I love sweet and this has probably contributed to my favor. And now, a month later I got the time to review it in a relaxed atmosphere. The bottle stood open about a month, which undoubtedly helped the liquid to develop, as the concentrated alcoholic vapors should now give way to the beautiful fragrant notes of the distillate.


 Aroma – the first thing that came to my mind was an association with Fine Ruby Port and maybe Demerara rum. Abundant and permeating sweetness, a pinch of cinnamon, ginger, then a lot of strawberries, blueberries and sweet cherries/sour cherries soaked in alcohol, light notes of orange, mint, coffee in the background, caramel, and even more Port and hints of rum just a few minutes later. I also caught aroma of a package of chocolate sprinkles, strawberry and cherry jam, light coconut, vanilla, fruit Turkish delight and woodiness. The whisky offers a wonderful fruity bouquet and creates a false impression of Port wine, aged in whisky barrels. The liquid has an alcohol content of 40%, so I didn’t add water. Taste – sweetness, mild spiciness, my mouth capitulated under the notes of cinnamon and the above mentioned fruits, a hint of „gummy“ bears, and a memory of rye whiskey. Finish – medium length, light bitterness replaced by Demerara rum /El Dorado/ sweetness, plenty of butter, blueberries and blueberry cheesecake with delicious buttery layer, dried prunes and the mentioned memory of rye whiskey again. 
 Assessment: 88-88,5/100. Price: around 110 lv., although I have met it at a price of 140-150 lv., which you should avoid.


 In summary: a great whisky for those who love sweet and fruity distillates. Judging from my experience with representatives of this distillery, I would suggest that in the upcoming years, the people of King Car will increasingly bring gold medals in Taiwan :-).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии