Dark Mode On / Off

Yamazaki Distiller`s Reserve single malt whisky

 Още съм на вълна екзотични уискита от Азия и след като ви представих в последните две статии Kavalan Vinho Barrique и Kavalan Concertmaster port finish single malt whisky реших в след следващите няколко публикации да се почерпим с нещо също толкова вкусно – уиски от Япония. Началото поставям с новото попълнение сред дестилатите на Suntory – Yamazaki Distiller`s Reserve single malt whisky 43%, което заменя Yamazaki 10 y.o. single malt whisky, което имах късмета да ревюирам преди няколко месеца. За нещастие именно Distiller`s Reserve става основното малцово уиски на Сънтори за нашата територия, като 12 и 18-годишните дестилати ще бъдат с минимален, ако не и нулев внос. Причината – повишеното търсене на японско уиски в световен мащаб и слабия наш пазар водят до изтеглянето на дестилатите с години.

 Този ход на компанията е оправдан в тези дни на завишена глобална нужда от качествено малцово уиски и невъзможността тя да бъде удовлетворена навсякъде по равно. Този подход не е изолиран – все повече дестилерии пренасочват част от по-старите си дестилати към по-важни пазари или както е в настоящия салучай – пускат такъв без означение за възрастта му за не до там доходоносен. Ако се интересувате по-подробно за причините за това може да погледнете раздела по-горе „Възраст на уискито“. Вече в блога ви представих няколко уискита от компанията Сънтори и на този линк може да намерите повече инфо за тях, в т.ч. и за Ямазаки

 Какво отличава Distiller`s Reserve от другите напитки? Първо, идва с алкохолен градус от 43, но за нещастие е студено филтрирано /за значението на понятието подробности в раздела над статията/ и е с подсилен цвят. По-важното обаче е, че течността представлява смес, бленд от три вида малцово уиски от Ямазаки – основната част отлежава в бъчви от бордо и друго вино /предполагам по-голямото количество/. Към него Shinji Fukuyo, главният технолог на Ямазаки, добавя уиски, отлежавало в шери бъчви и трета група уиски, отлежавало в бъчви от японски дъб Мизунара. И така се получава магията.

 Аромат – плодови бонбони, тъмни плодове, сливи, малини, ягоди, горена захар, сладост като от конфитюр от споменатите плодове, слаба пикантност, канела и щипка индийско орехче, мед, плодова ликьорност, нищожна нотка „пръст“, слаб цитрус /лимон/. С вода се засилва карамела и плодовата сладост. Вкус – много нежен и сладникав, сушени плодове и спомен за шери, тъмен шоколад, устата се пълни със слюнка, много нежна пикантност, горчивина от танините, която се усеща зад сладостта. С вода – повече сладост, билки и после горчивина. Финал – средна продължителност, масленост, спомен от сушени плодове, малцова сладост, ядки, спомен за бренди. С вода – засилва се плодовия нюанс и сиропената сладост. 
 Оценка: 85-86/100. Цена: между 90 и 100 лв. 


 Yamazaki Distiller`s  Reserve single malt whisky

 
 

 I’m still on the wave ‘exotic whiskies from Asia’ and after the previous two articles, in which I introduced you to Kavalan Vinho Barrique and Kavalan Concertmaster port finish single malt whisky, I decided the following posts to be dedicated to something just as tasty – Japanese whiskies. I start with the new addition among the Suntory’s distillates – Yamazaki Distiller`s Reserve single malt whisky 43%. It replaces Yamazaki 10 y.o. single malt whisky, which I had the good fortune to review a few months ago. Unfortunately, exactly Distiller`s Reserve becomes the main malt whisky of Suntory that will be available on our territory, the 12 and 18-year-old distillates will be of minimum, if not zero import. The reason – the growing global demand for Japanese whisky and our weak market led to the withdrawal of distillates with age statement.


 This move of the company is justified by the increased global demand for high quality malt whisky and the impossibility of it to be equally satisfied everywhere. This is not an exclusive approach – more and more distilleries redirect part of their older distillates to more important markets or, as in the present case – they release such without an age statement for the not so profitable markets. If you are interested in learning more about the reasons for this, you can check the „Age of whiskey“ section. In the blog, I already presented you a few Suntory whiskies /including Yamazaki/, and you can find more info about them by using the search engine.


 What does distinguishes Distiller’s Reserve from the other drinks? First, it comes  with an alcohol content of 43%, but unfortunately it is chill filtered /you can find details about the meaning of the concept by using the search engine of the blog/ and it contains caramel colouring. More importantly, however, is that the liquid is a mixture, a blend of three different types of Yamazaki malt whisky – the main part is aged in Bordeaux red wine barrels and other wine /I guess the larger quantity/. Thereafter, Shinji Fukuyo, Yamazaki’s Chief Blender, adds whisky aged in sherry casks and a third portion of whisky, aged in Japanese Mizunara oak barrels. And that’s how the magic happens.


 Aroma – fruit candies, dark fruits, plums, raspberries, strawberries, burnt sugar, sweetness like from a jam of the mentioned fruits, slight spiciness, cinnamon and a pinch of nutmeg, honey, fruity liqueurness, a negligible hint of „earth“, light citrus /lemon/. Adding some drops of water increases the caramel and fruity sweetness. Taste – very gentle and sweet, dried fruits and a memory of sherry, dark chocolate, the mouth fills up with saliva, very delicate spiciness, tanin bitterness, which is felt behind the sweetness. With water – more sweetness, herbs and then bitterness. Finish – medium in length, buttery, a memory of dried fruits, malty sweetness, nuts, a memory of brandy. With water – the fruity nuance and syrupy sweetness became stronger. 

 Assessment: 85-86/100. Price: between 90 and 100 lv.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии