Dark Mode On / Off

Macallan Select Oak single malt whisky

 След като в предходните две статии ви предствих Bulleit straight rye whiskey и Bushmills 12 y.o. single malt, в тази реших да се върна към шотландското едномалцово уиски. Марката е всеизвестна и това е Macallan, а конкретният продукт – Macallan Select Oak single malt whisky/поредното уиски от портфолиото на компанията без означение на възрастта му, но за сметка на това с маркетингови похвати, показващи колко превъзходно е уискито – по техни думи, разбира се/.

 И преди съм ревюирал уиски на Macallan и противно на всеобщото мнение не съм очарован от него. Да, не е лошо, но за марка N1 сред колекционерите и бранд, равняван с Ролс Ройс „не е лошо“ звучи по-скоро разочароващо. Преди да стане това, което е в момента марката носи непопулярното име Elchies Distillery. Поне от основаването `и от Александър Рийд през 1824г. През 1892г. новите собственици от фамилията Кемп променили името на Macallan-Glenlivet / което ми напомня, че до момента Glenlivet не получава достатъчна изява в блога и е време да се поправя с някое друго представяне/. Едва през 1980г. допълнението Glenlivet отпаднало.  През 60-те години капацитетът `и бил увеличен и към настоящия момент хората в дестилерията произвеждат доста малц, което им отрежда едно от пелните места и по този показател. След като компанията-собственик излиза на борсата акциите `са изкупени от различни лица, в т.ч. и компанията Grant`s, която държи около 30% от тях. До скоро Macallan са се ползвали от името на бранд, залагащ предимно на шери бъчви, съотв. дестилати, отлежали в тях, но по ред причини започват да използват широко и бърбън бъчви, което заедно с наложената от тях тенденция на производството на „NAS“-уискита /такива без отразена възраст/ отблъсква много от заклетите им почитатели. Ако проявявате интерес в категориите Архив и Етикети можете да прочетете и другите ми бележки относто представителите на марката, които съм пробвал до момента. И преди да използвам бутона “ Enter“ и да се прехвърля към новия абзац, искам да благодаря на Сашо, който ми предостави уискито, което сега ви представям.

 Аромат – опушени круши, слаб ананас, още плодове, но не свежи, а по-скоро сушени, сладост, захарен сироп /глюкозен сироп, карамел, дървесна нотка. Вкус – сушени плодове, нежен, слаба сладост, дървесен и лека горчивина. Финал – къс до среден, мед, лека пикантност, масленост, ядки, сушени кайсии и сладост.
 Оценка: 83/100. Цена: над 100 лв. 


 Macallan Select Oak single malt whisky

 
  Once in the previous two articles I presented you Bulleit straight rye whiskey and Bushmills 12 y.o. single malt, with this one I decided to go back to single malt Scotch whisky. The brand is well-known – Macallan, and the particular product is Macallan Select Oak single malt whisky /another whisky in the company’s portfolio without an age statement, but in contrast, with marketing strategies showing how superior the whisky is – in their words, of course/.


 This is not my first review of Macallan whisky and contrary to popular belief, I’m not fascinated by it. Yes, It is not bad, but for No.1 brand among whisky collectors and brand equivalent to Rolls Royce, „not bad“ sounds rather disappointing. Before becoming what is now, the brand was named Elchies distillery and was founded by Alexander Reid in 1824. In 1892 the new owners of Kemp family changed the name to Macallan-Glenlivet /which reminds me that so far, Glenlivet does not receive sufficient expression in the blog, and it’s time to change that with a new presentation/.  Barely in 1980 the Glenlivet appendix dropped. In the 60’s, its capacity was increased and currently, the people in the distillery produce quite a lot of malt, which gives them one of the top places in this ranking. After the company-owner goes on the market shares were bought by various purchasers, including the Grant`s company, which hold about 30% of them. Until recently, Macallan were known as a brand that relied primarily on sherry casks, respectively distillates aged in them, but for various reasons began extensive use of bourbon barrels, which together with the imposed by them trend for production of „NAS“- whiskies /such without age statement/, repels many of their biggest fans. If you are interested, in the categories of Archive and Labels you can read my other notes about the representatives of the brand, that I’ve tried so far. And before to use the „Enter“ button, to pass on the new paragraph, I want to thanks Alex, who provided me with this whisky.


 Aroma – smoked pears, light pineapple aroma, more fruits, but dried rather than fresh, sweetness, sugar/ glucose syrup, caramel, woody note. Taste – dried fruits, delicate, slight sweetness, woody and light bitterness. Finish – short to medium, honey, slight spiciness, buttery, nuts, dried apricots and sweetness.

 Assessment: 83/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии