Dark Mode On / Off

Hammer Head 23 y.o. single malt whisky

 Идеята на „Храма на уискито“ е да бъде място, в което ще намерите ревюта на уиски от целия свят. Може и да харесвам едномалцовите напитки от Шотландия, но това не означава, че качественото уиски се намира единствено там и че ще пренебрегна благинки от други райони на света. До момента имах късмета да ви представя тасманийско уиски, дестилати от Тайван и Япония, малцово уиски от Уелс, както и вкусотии от САЩ и Ирландия. Сега е ред да ви запозная и с едно интересно чешко уиски. И докато размишлявате над последните думи от предходното изречение ви предлагам да се прехвърлим на следващия абзац.

 Всички знаем, че чехите са майстори-пивовари, че имат красиви жени, както и че ползват сходни на нашите думи за мост и улица. Но до скоро нямах и идея, че имат опити и в дестилирането на уиски. В края на миналата година случайно попаднах на ревюто на Ралфи, посветено на Hammer Head и си поставих за цел да си намеря мостра от него. И ето че малко по-късно в бар Masterpiece видях, че са заредили бутилка от него. Последното ми гостуване в София бе идеалният момент да си намеря материал за статия. Преди обаче да ви запозная с качествата на това уиски ви предлагам малко факти около марката. Произведено е в дестилерията Прадло /Pradlo/ в Чехия. Уискито е 23-годишно и е дестилирано в последните мигове на комунистическа Чехословакия – през 1989г. В повечето източници се наблягаше именно на това определение. Идеята на управленския елит е била много проста – да се демонстрира силата на чешкия дух и да се поглези егото на силните на деня, като се сътвори напитка, конкурираща шотландските едномалцови напитки. За целта е използван 100% чешки ечемик, като бъчвите, в които е отлежавало също са от чешките дъбови масиви. Водата пък идва от Бохемия. Уискито било дестилирано, политическият строй се сменил и запасите останали в складовете на дестилерията, която към онзи момент била държавна собственост. По-късно била закупена и новите собственици видяли какво се крие по рафтовете. 

 Дойде време и за моите впечатления. 
 Аромат – силно плодов, като преобладават сушените плодове /сливи и стафиди/, както и пъпеш. Пикантност, нотка черен пипер, сладост, масленост, зелени подправки и тревисти нотки, „парфюм“, слаб мирис на кожа, карамел под формата на бонбони за смучене, “ бекон“. Вкус – мед, плодов ликьор, отново сушени плодове, слаба пиперливост, сладост, слабо дървесно присъствие, плодове желе или конфитюр и кайсии. Финал – среден. След глътките в устата ми се породи усещане за отпита вкусна бира. Не знам дали си въобразих, но досега не бях срещал подобно присъствие. Освен това се откроиха масленост, мед, сушени плодове и лека горчивина. 
 Оценка: 86-87/100. Цена: моята бутилка я купих за около 90 лв.

 В заключение: едно прекрасно нетрадиционно уиски, което идва на невероятно примамлива цена. На Запад тя е около 90 лв, срещу коуто получаваме 23-годишна красота. Мисля, че може да бъде намерено и в България, и възнамерявам да си купя поне една бутилка. 


 Hammer Head 23 y.o. single malt whisky

 
 
 

 The idea of „Whiskeytemple“ is to be a place, where you can find reviews of whiskies from around the world. Although I like single malts from Scotland, that doesn’t mean this is the only qualitative whisky, nor that I’ll ignore good distillates from other regions of the world. Until now, I had the chance to present you Tasmanian whisky, distillates from Taiwan and Japan, malt whisky from Wales, as well as goodies from US and Ireland. Now it’s time to introduce you to an interesting Czech whisky. And while you ponder on the last words of the previous sentence, I suggest you to move on to the next paragraph.


 We all know that the Czechs are master brewers, have beautiful women, and they use similar to our words /in Bulgarian/ for „bridge“ and „street“. But until recently, I had no idea that they have experience in distilling whisky, too. At the end of last year I accidentally stumbled upon a review of Ralfy, dedicated to Hammer Head, and I set a goal to get a sample of it. And now, a little later, I saw a bottle of it in bar Masterpiece. My last visit to Sofia was the perfect time to find material for an article. However, before introduce you to the qualities of this whisky, I offer you some facts about the brand. It was produced in the Pradlo distillery in Czech Republic. The whisky is 23 year old and has been distilled in the last moments of communist Czechoslovakia – 1989. Most sources emphasized exactly this definition. The idea of the managerial elite was very simple – to demonstrate the power of Czech spirit and to pamper the ego of the strengths of the day, by creating a drink competing the Scottish single malts. For this purpose is used 100% Czech barley, as the casks in which whisky is aged are also of the Czech oak arrays. The water does come from the Bohemia region. The whisky was distilled, the political system was changed and the stocks remained in the warehouses of the distillery, which at that time was state property. It was later purchased, and the new owners discovered what was hidden under the shelves.

Now is the time for my impressions. 
 Aroma – strongly fruity, dominated by dried fruits /plums and raisins/, and melon. Piquancy, a hint of black pepper, sweetness, buttery, green spices and grassy notes, „perfume“, a faint scent of leather, caramel candies, „bacon“. Taste – honey, fruit liqueur, dried fruits again, slight pepperness, sweetness, lightly woody presence, fruity jelly or jam and apricots. Finish – medium in length. After the sips, in my mouth appeared a feeling as of sipping delicious beer. I don’t know if I imagined, but I’ve never met such a presence. Furthermore, I caught butter, honey, dried fruits and light bitterness. 
 Assessment: 86-87/100


 In conclusion: a great unconventional whisky, which comes at incredibly attractive price. In the West it is around 90 lv., for which we get a 23-year-old beauty. I think it can be found in Bulgaria, and intend to buy at least one bottle.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии