Dark Mode On / Off

Aberfeldy 12 y.o. single malt whisky

 В основата на всяко бленд уиски стои един или повече едномалцови дестилати. Разбира се, зърненият дестилат преобладава в купажните уискита, но именно малцът им придава по-завършен и изискан вид. По подобен начин стоят нещата и с бленда Dewar`s, който преди време презентирах. Основата му е именно малцовото уиски на Aberfeldy. Това е отбелязано и на самия етикет на Aberfeldy 12 y.o. single malt whisky.  

 Дестилерията на Aberfeldy /Аберфелди/, както и тази на Dewar`s са собственост на Bacardi. Не винаги обаче е било така. Аберфелди е основана от компанията на фамилията Дюарс през 1896г., като производството започва две години по-късно. Намира се до едноименното градче, а случайно или не – на около 3 км. от рожденното място на основоположника на бранда – Джон Дюар. Периодът от основаването на дестилерията до Първата Световна война е успешен за Dewar`s/ Aberfeldy. Военните години довеждат до преустановяване на дейността `и. Същото важи и за времето на Втората Световна война. След това Dewar`s заема челни позиции на пазара в САЩ, което налага и разширяване на капацитета на Aberfeldy. От милионите литри произвеждан алкохол почти всичко се отделя за блендовете на Dewar`s и до пазара под формата на едномалцово уиски достига значително по-малко количество. Освен 12-годишния на пазара може да се намери и 21-годишно Аберфелди. В България официално май не се внася /редакция от 12.06.2015г.: но се намира за цена от около 130 лв/. 12-годишният струва около 60 лв. По летищата може да се намери и Aberfeldy 18 y.o. single malt whisky, но цената му е безумна /ако я отнесем към тази на 21-годишното уиски/. 

 Аромат – опушени круши, сушени плодове, кайсии, сладост, карамел, плодов ликьор и орехи. Вкус – сух, сушени плодове, мед, съвсем слаб „торф“ /прах/, сладост, леко „гъделичкане“ по езика, слаба дървесност, екзотичен плод / ананас, манго/. Финал – среден, сладост и масленост. Сладостта се засилва постепенно, като остава дълго след последната глътка. Слаба опушеност. 
 Оценка: 85,5/100

 В обобщение: плодово, сладко и леко опушено уиски / наистина едвам доловимо/, което е доста пивко и приятно. Допадна ми. 


 Aberfeldy 12 y.o. single malt whisky
 At the base of each blend whisky stands one or more single malt distillates. Of course, the grain distillate prevails in the blended whiskies, but the malt is exactly what gives them a more finished and refined appearance. The situation is similar with the Dewar’s blend, which I presented previously. Its base is precisely the Aberfeldy malt whisky. This is noted on the label of Aberfeldy 12 y.o. Aberfeldy Distillery, as well as that of Dewar`s, is owned by Bacardi. But it has not always been so. Aberfeldy was founded by the company of the Dewar family in 1896, but production began two years later. Located near the eponymous town, and accidental or not – of about 3 km. from the birthplace of the founder of the brand – John Dewar. The period between founding of the distillery and World War I was successful for Dewar`s/ Aberfeldy. The years of war led to cessation of its activities. The same applies to the World War II period. Thereafter, Dewar`s takes forefront on the US market, which requires capacity expansion of Aberfeldy. Of the millions of liters of alcohol produced, almost everything is used for the Dewar’s blends, and significantly less amount reaches the market in the form of single malt whisky. Besides the 12-year-old, on the market can be found and 21-year-old Aberfeldy. I think there is no official import of it in Bulgaria /edited on 12.06.2015., but it can be found at a price of around 130 lv/. The 12-year-old costs around 60 lv. At the airports can be found and Aberfeldy 18 y.o. single malt whisky, but its price is insane. I had heard nice things about the 12 y.o., so I decided to present it to you.


 Aroma – smoked pears, dried fruits, apricots, sweetness, caramel, fruit liqueur and walnuts. Taste – dry, dried fruits, honey, very light peat, sweetness, slight „tickling“ on the tongue, light woodiness, exotic fruit /pineapple, mango/. Finish – medium, sweetness and buttery. The sweetness gradually increases, and remains long after the last sip. Slight smokiness. Assessment: 85,5/100


 In summary: fruity, sweet and slightly smoky whisky /barely perceptible indeed/, which is quite drinkable and pleasant. I liked it.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии