Dark Mode On / Off

Grant`s 25 y.o. blended whisky

  
 Време е за поредното уиски в напреднала възраст. Думата ми е за Grant`s 25 y.o. blended whisky или казано по-ясно уиски, състоящи се от 25-год. зърнени и малцови дестилати, събрани в познатата ни триъгълна бутилка, въведена в линията на компанията в края на 50-те години на 20-ти век. При 25-годишния Грантс тя е леко „наедряла“ и нараснала на ширина за разлика от стандартните по-продълговати форми на бутилките от базовата серия.

 Снимката я направих на Уиски фест 2014г. /още е едва началото на 2015-а, а си мечтая за Уиски фест 2015 :-)/ на щанда на Grant`s, зад който посланникът на марката за България, Калоян, предоставяше полезна и интересна информация за бъдещето и миналото на компанията. И споменавайки изминалите дни се сетих, че е редно да изложа нещичко за компанията, която ако не се лъжа и към настоящия момент е фамилна собственост и управлява познатите ни дестилерии Glenfiddich, Balvenie, Kinninvie /тя не е точно позната/, Girvan / вторият най-голям производител на зърнено уиски/ и Tullamore Dew. Основана е през 1887г. от Уилям Грант, който с помощта на семейството си е изградил марка, която заема челните места сред бленд уиски производителите, прилагайки натрупания опит в дестилерията на Mortlach. В началото на 20-ти век компанията вече била сред утвърдените имена. Това `и положение останало непроменено и след изменението на шотландското законодателство през 1915г. въвело изискването за минимална двугодишна възраст на уискито. Много от конкурентите били засегнати, но дълбоките запаси на Грантс от старо уиски „спасили деня“. Не само това, а продуктите на бранда били разпространени в Азия и Австралия. Към настоящия момент се предлагат в над 180 страни, а реализираните продажби възлизат на милиони литри. Асортиментът включва “ червеният“, „зеленият“ и „син“ етикет, които може да срещнете в почти всеки магазин, 12 и 18-год. дестилат и не на последно място – струващият около 300 лв. 25-год. Grant`s, за който се отнасят и следващите ми анотации /към лятото на 2016г. вече гони 380 лв./.

 Аромат – нежен, мед, сушени плодове, обляти с мед и поръсени с канела, индийско орехче на прах, печен плодов сладкиш, кафе, карамел, ванилия, стафиди и слаб „торфен“ мирис. Постепенно плодовете станаха някак по-карамелизирани, а ми се стори, че долових слаб кленов сироп, както и тревиста нотка. Вкус – мед, леко опушен и торфен, леко сух, сладникав, сушени плодове. Финал – къс до среден, сладникав, слабо пикантен, леко горчив, с нотки опушено и дървесно присъствие. 
 Оценка: 84-85/100. 
 Grant`s 25 y.o. blended whisky

 
 

 It’s time for another elderly whisky. My word is about Grant`s 25 y.o. blended whisky, or speaking more clearly, a whisky consisting of 25-year-old malt and grain distillates gathered in the well-known triangular bottle included in the line of the company in the late 50’s of the 20th century. At 25-year-old Grant`s it is slightly „swollen“ and increased in width, unlike the standard more elongated shapes of the bottle from the basic series.


 I made the photo on Whiskey Fest 2014 /it is still only the beginning of 2015, and I already dream of Whisky Fest 2015 :-)/ on the stand of Grant`s, behind which the brand ambassador for Bulgaria, Kaloyan, was providing useful and interesting information about the future and the past of the company. And mentioning the past days, I think it’s appropriate to say something about the company, that I believe at the present moment is still family owned and manages the familiar Glenfiddich, Balvenie, Kinninvie /not exactly familiar/, Girvan /the second largest grain whisky producer/ and Tullamore Dew distilleries. It was founded in 1887 by William Grant, who with the help of his family, has built a brand that occupies leading positions among the blend whisky producers, applying experience gained in the Mortlach distillery. In the early 20th century, the company has already been among the recognized names. This position remained unchanged after the amendment of Scottish legislation in 1915, that introduced the requirement for minimum two-year-old whisky. Many competitors were affected, but the deep reserves with old whisky of Grant`s, „saved the day“. Not only that, but the products of the brand were distributed in Asia and Australia. Currently, they are available in more than 180 countries, and the total sales are amounted to millions of liters. The assortment includes „red“, „green“, and „blue“ label, which you might encounter in almost any store, 12 and 18 year-old distillates, and last but not least – the costing around 300 lv. 25-year-old Grant`s, to which refer my following annotations.


 Aroma – delicate, honey, dried fruits, soaked with honey and sprinkled with cinnamon, powdered nutmeg, baked fruit cake, coffee, caramel, vanilla, raisins and weak smell of peat. The fruits gradually became somewhat more caramelized, and I thought I caught a faint maple syrup and a grassy note. Taste – honey, slightly smoky and peaty, slightly dry, sweetish, dried fruits. Finish – short to medium, sweetish, slightly spicy, slightly bitter, with notes of smoky and woody presence. 
 Assessment: 84-85/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии