Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Grant`s 25 y.o. blended whisky

    Време е за поредното уиски в напреднала възраст. Думата ми е за Grant`s 25 y.o. blended whisky или казано по-ясно уиски, състоящи се от 25-год. зърнени и малцови дестилати, събрани в познатата ни триъгълна бутилка, въведена в линията на компанията в края на 50-те години на 20-ти век. При …