Dark Mode On / Off

Bruichladdich 17 y.o. single malt whisky, rum cask finish

 Беше ранна сутрин, ден след началото на Уиски фест 2014 и след като смених няколко вида транспорт се озовах в бар „Masterpiece“. Имах си мисия – да заредя материал за невероятни бъдещи ревюта. В полезрението ми преди време беше попаднало едно доста нетрадиционно уиски и ми се щеше да го опитам. Виждате го на снимката. Това, скъпи приятели, е Bruichladdich 17 y.o. single malt whisky, rum cask finish, изкарало първите 15 години от живота си в бъчви от бърбън, а последните две в бъчви от Демерара ром, по който съм луднал /15-год El Dorado в частност/.

 За тези от вас, които не са запознати с дестилерията на Bruichladdich и не са чели предишната статия, посветена на Bruichladdich The Classic Laddie single malt, ще направя краткото уточнение, че дестилерията е разположена на о-в Айла /Islay/  в Шотландия и сътворява три вида уиски с различен профил. Силно торфеният Octomore, Port Charlotte – с по-слабо присъствие на торф и неторфеното Bruichladdich. И така, да се върна към 17-год. дестилат.15 + 2 = 91. „Какви са тези сметки?“ 91/100 е оценката ми, която за разнообразие този път поднасям преди анотацията си. А като я споненах, нека ви представя и бележките си. 

 Аромат – силно повлиян от рома, съчетан с мед, лека мента, екзотични и тъмни плодове, мармалад и слаба пикантност, която отстъпва пред аромата на банан и плодов ликьор, сливи и стафиди. Още какво? Пипер, която може да отнесете и към споменатата пикантност, дървесен мирис, спомен за бърбън и приятна ванилия. Уискито е 46% и си позволих да го погаля с малко вода, след което ароматът стана още по-плодов и ликьорен. Вкус – въпреки годините си, уискито образно казано „рита“ /може би е прихванало и от латиноамериканската страст/, но го прави по един много приятен начин. Усетих слаб торф, мед, пикантност, препечени плодове, а с вода се отключи силна горчивина, съчетана с пиперливост. Финал – среден, лека горчивина, примесена с плодове /нектарини, стафиди/, към която се прибави и мармаладова сладост и конфитюр от сливи. С вода се засили именно плодовата нотка и сладостта, като изпъкна и ромa. 


 В обобщение: уиски, което ми хареса и заслужено получи 91 точки, с които се нарежда до Dalmore 15 y.o. single malt в класацията ми. Пиейки го имах чувството, че пия премиум ром, отлежавал в уиски бъчви, а не както бе в действителност. Препоръчвам го, стига да го намерите. В България съм го виждал единствено в Masterpiece. Ако някой има инфо къде другаде може да се намери, нека драсне тук или във Фейсбук. Уискито е рядкост и в Европа, което определя и по-високата му цена. 

 Наздраве! 🙂
 Bruichladdich 17 y.o. single malt rum cask

 
 

 It was early in the morning, a day after the beginning of the Whisky Fest 2014 and after I changed several different modes of transport I found myself in bar Masterpiece. I had a mission – to take material for incredible future reviews. In my field of vision was previously fallen a very unconventional whisky and I wanted to try it. You see it in the photo. This, dear friends, is Bruichladdich 17 y.o. single malt whisky rum cask, spent its first 15 years in ex-bourbon barrels and the last two years in Demerara rum casks, rum that I’m crazy about /El Dorado 15 y.o. in particular/.


 For those of you who are not familiar with the Bruichladdich distillery and have not read the previous article, dedicated to Bruichladdich The Classic Laddie single malt, I will make a brief clarification, that the distillery is located on the Island of Islay in Scotland and produces three types of whisky with different profiles. The heavily peated Octomore, Port Charlotte – with less presence of peat and unpeated Bruichladdich. So, to get back to 17 Year-old distillate. 15 + 2 = 91. „What are these calculations?“ 91/100 is my assessment, which this time, for a change, I announce before my annotation. And as I mentioned it, let me present you and my notes.


 Aroma – heavily influenced by the rum, combined with honey, light mint, exotic and dark fruits, jam and slight piquancy, which gives way to the scent of banana and fruit liqueur, plums and raisins. What else? Pepper, which can be referred to the mentioned piquancy, woody aroma, memory of bourbon and pleasant vanilla. The whisky is with alcohol content of 46% and I allowed myself to caress it with a little water, whereafter the aroma became even more fruity and liqueury. Taste – despite its years, the whisky „kicks“, figuratively speaking /it may have caught something from the Latin American passion/, but it makes it in a very pleasant way. I felt weak peat, honey, spiciness, roasted fruits and the water unlocks strong bitterness, combined with pepperness. Finish – medium, light bitterness mixed with fruits /nectarines, raisins/, to which joined marmalade sweetness and plum jam. With water increased exactly the fruit flavor and the sweetness, as the rum also stood out. 


 In summary: a whisky, that I liked and deservedly received 91 points, and this ranks it next to Dalmore 15 y.o. single malt, in my personal ranking. While sipping from it, I felt like I was drinking premium rum aged in whisky barrels, and not as it was in reality. I recommend it, if you can find it. In Bulgaria, I’ve seen it only in „Masterpiece“. If anyone has info where else can be found, feel free to share here or on Facebook. The whisky is rare in Europe too, which results in its higher price.
Cheers! 🙂 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии