Dark Mode On / Off

Glendronach 12 y.o. single malt whisky

 В последните няколко статии ви представих едномалцово и т.нар. „pure pot still“ уиски от Ирландия, едномалцови дестилати от Япония и дори уиски от Тасмания. Затова реших да се върна към „корените“ на малцовите напитки – Шотландия и в следващите няколко статии ще ви предложа някои интересни образци.

 Началото поставям с Glendronach 12 y.o. single malt whisky. Дестилерията Glendronach е основана през 1826г. от Джеймс Алърдайс в частта от Шотландия, известна при производството на уиски като „Highland“  и станала известна с това, че била втората дестилерия със законен лиценз за производството на уиски /първата дестилерия, ако не бъркам е тази на Glenlivet/. Десет години след началото дестилерията била опожарена, но Алърдайс я изградил наново. Интересен момент около историята на марката е как след неуспешно бизнес пътуване до Единбург, с цел популяризиране на уискито, Алърдайс раздал мостри от него на тамошни проститутки, които разнесли не само болести, но и славата му. След смъртта на Алърдайс дестилерията преминала в ръцете на Уолтър Скот. В началото на 20-ти век била закупена за 9000 паунда от Чарлз Грант, чийто баща основал Гленфидих. Собствеността отново се сменила през 60-те години, при което контрол върху нея установили хората от Teacher’s, които удвоили капацитета ‘и. По-късно и Teacher’s се сдобили с нов собственик, а с това се сменила и властта над Glendronach, която през 2005г. била закупена от Перно Рикар. Перно затворили дестилерията, за да подменят въглищната технология на подгряване на казаните с такава с парно нагряване. През 2008г. Перно Рикар продали правата върху Glendronach на консорциума, оглавяван от Били Уолкър, с което BenRiach Distillery Company станали  новия собственик. И така до днес. 

 Наистина интригуваща история. Сега идват моите редове.


 Аромат – приятен, пияни вишни, нотки шери, лек тютюн. Пиперлив, плодов, ванилия, кленов сироп. Вкусът е пикантен, сух, с нотки препечено. Финалът е продължиетелен, леко дървесен и слабо опушен, носещ слаба сладост и стафиди. 
 Оценка: 86/100.


 П.С. Бележките ми се базират на старата вариация на 12-годишния Глендронак, бутилиран при 40% от времето на Перно Рикар. Статията е писана отдавна, затова е и по-постна от към полезна информация за дестилата. Очаквайте и представяне на актуалната интерпретация на GlenDronach 12 y.o., 43%. 

 Glendronach 12 y.o. single malt whisky In the last few articles I presented you single malt and so called „pure pot still“ whiskey from Ireland, single malt distillates from Japan and even Tasmanian whisky. So I decided to come back to the „roots“ of the malt beverages – Scotland, and in the next few articles I will introduce you some interesting examples.


 I start with Glendronach 12 y.o. single malt whisky. The Glendronach distillery was founded in 1826 by James Allardice in that part of Scotland known at the production of whisky as „Highland“ and became known as the second distillery to apply for a licence to legally produce whisky /if I am not mistaken, the first legal distillery is that of Glenlivet/. Ten years after its establishment the distillery was burned butAllardice rebuilt it.An interesting moment in the brand’s history is that after a failed business trip to Edinburgh, in order to promote the whisky, Allardice give away samples of it to local „ladies of the night“, which spreaded not only diseases, but also his glory. When Allardice died, the distillery passed into the hands of Walter Scott. In the early 20th century it was bought for £9000 by Charles Grant, whose father had founded Glenfiddich. The ownership changed again in the 60s, when it was taken over by Teacher’s, which doubled its capacity. Later and Teacher’s was bought by new owner, as thereby changed and the management of Glendronach, who were bought by Pernod Ricard in 2005. Pernod closed the distillery to replace the direct coal firing of the stills with internal steam heating. In 2008, Pernod sold Glendronach to the consortium headed by Billy Walker, whereby BenRiach Distillery Company became the new owner. And so to this day. Really interesting story. And here come my lines. 


 Aroma. Pleasant, liquor-soaked cherries, sherry notes, light tobacco. Peppery, fruity, vanilla, maple syrup. The taste is spicy, dry with toasted hints. The finish is long, light wood and peat, faint sweetness and raisins. 
 Assessment: 86/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии