Dark Mode On / Off

Four roses small batch bourbon

 До момента в „американската“ седмица – срещнах се с Mellow corn straight corn whiskey и Jefferson`s small batch bourbon. Резонно или не дойде редът да се отдадем на плода на една любов. И тъй като това звучи доста неясно и подвеждащо, веднага уточнявам – става въпрос за марката Four roses bourbon, за логото на което вече писах в статията посветена на Four roses single barrel bourbon /може да я откриете само с един клик върху линка/. 

  За любовната история, поставила началото на графичното изобразяване на марката може да преочетете от горния линк, затова няма да се повтарям. Накратко няколко думи за марката. Компанията е основана през 1888г. от Пол Ел Джоунс младши. Предполага се, че и преди тази година Джоунс е дестилирал бърбън, но няколко години след като преместил съоръженията си в Луисвил, Кентъки регистрирал и марката Four roses / Четири рози/. Компанията му била придобита през 1922г. от Frankfort Distilling Company, която пък разполагала с разрешние да дестилира алкохол по времето на Сухия режим за медицински цели. През 1943г. била придобита от Seagram, която, необяснимо за мнозина, спряла разпространението на бърбъна на територията на САЩ /въпреки славата му/ и насочила продукцията към Европа и Азия. Някои сочат, че този ход бил продиктуван от стремежа на Seagram да пласира блендирано уиски на амнериканския пазар. Бърбънът бил много добре приет в Япония и това обяснява защо през 2002г. японската компания Кирин придобила бранда Four roses, като голяма част от портфолиото на компанията се предлага ексклузивно на територията на Япония. Мисля, че вече придобих по-ясна представа за миналото и настоящето на марката, затова преминавам по същество.

 
 Началото на анотацията ми поставям с бележките за аромат. Същият е много приятен. Стафиден, ванилов, лек ацетон, пикантен, черешов, сладникав, нотка „копър“, карамел и дъбов. Течността е 45-градусова и добавих малко вода. Открои се вкусен мирис на печени ябълки с канела. Вкус – изразителен и пиперлив, джинджифил, черешов ликьор, дървесен, пияни вишни, а с вода изпъкна сладостта. Финалът е със средна до голяма продължителност. Сладко от череши, маслен, печен сладкиш, ликьор, сладост. 
 Оценка: 89/100. Оправда очакванията ми и бх се върнал след време за повторна дегустация.
 Four roses small batch bourbon So far in the „American“ week – I`ve met with Mellow corn straight corn whiskey and Jefferson`s small batch bourbon. Reasonably or not, the time came to give ourselves to the fruit of one love. And as this sounds rather vague and misleading, I immediately specify – I’m talking about the Four roses bourbon brand of whose logo I already wrote in the article dedicated to the Four roses single barrel bourbon /you can find it with just one click on the link/.


 On the same link you can also find and the love story that initiated the graphical representation of the brand, so I will not repeat myself. A few brief words about the brand. The company was established in 1888 by Paul L. Jones, Jr. It is assumed that he had distilled bourbon and before this year, but he registered the brand Four roses a few years after he moved its facilities in Louisville, Kentucky. In 1922, his company was acquired by Frankfort Distilling Company, one of a handful of companies legally permitted to distil for medicinal purposes during Prohibition. In 1943 it was acquired by Seagram, which inexplicably to many, ceased the spreading of the bourbon to the US /despite its popularity/ and focussed its attention on the rapidly expanding Asian and European markets. Some suggest that this move was prompted by the desire of Seagram to sell blended whiskey in the US market. The bourbon was very well received in Japan, and that’s why in 2002 the Japanese Kirin Brewery Company acquired the Four roses brand, as large part of the company’s portfolio is available exclusively on the territory of Japan. I think I already gained a clearer view of the past and present of the brand, therefore I proceed substantially.


 I set the beginning of my annotation with the notes of aroma. The same is very pleasant. Raisins, vanilla, slight acetone, spicy, cherry, swedish, hint of „dill“, caramel and oak. The liquid is with 45% alcohol content and I added a little water. The delicious scent of baked apples with cinnamon stood out clearly. Taste – expressive and peppery, ginger, cherry liqueur, woody, drunken cherries as with water stood out and the sweetness. The finish is medium to long. Cherry jam, buttery, baked cake, liqueur, sweetness. 
 Assessment: 89/100. It justified my expectations and I would taste it again in time.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии