Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Four roses small batch bourbon

 До момента в „американската“ седмица – срещнах се с Mellow corn straight corn whiskey и Jefferson`s small batch bourbon. Резонно или не дойде редът да се отдадем на плода на една любов. И тъй като това звучи доста неясно и подвеждащо, веднага уточнявам – става въпрос за марката Four roses …