Dark Mode On / Off

Jefferson`s small batch bourbon

 Серията от ревюта на американско уиски и бърбън продължава с представянето на бърбъна Jefferson`s small batch bourbon. Какво знаех за този бърбън преди първите глътки? Нищо. И това е напълно разбираемо с оглед на това, че тази марка, редом с още много такива е непопулярна в България. Какво знам сега? Отговорът идва в следващите редове.

 Бутилката я бях срещал два пъти. Един път в бар Caldo и един път в листа на български онлайн магазин. И ми хареса. Чисто визуално бутилката привлича погледа с изчистения си дизайн и с приятния си външен вид. И малко по-късно успях да се сдобия с мостра от уискито, благодарение на хората от бар Masterpiece. Сега няколко думи за самата марка. Оказа се, че информацията за уискито е оскъдна. Попаднах на няколко материала, в т.ч. и на данните от сайта на производителя, от които разбрах, че бърбънът се произвежда от Castle brands inc., основана от Трей Цолер /веднага се сетих за Фредерик Цолер от „Гадните копИлета“/. Марката пък е популярна с това, че не притежава дестилерия, а купува различни дестилати от други фирми, които миксира и блендира, правейки бърбън като Jefferson`s small batch. Освен него компанията прави и ръжено уиски с това име, както и дестилати, ориентирани към премиум сегмента. А най-интересното за мен е това, че едни от дестилатите `и стареят в бъчви на лодка в океана при тропически климат. С това създателите се надавят да постигнат невероятен вкус, дължащ се на на топлото време. Дали е така няма как да знам. Поне все още. А името на бърбъна създателят на фирмата избрал, черпейки вдъхновение от Томас Джеферсън. Мисля, че това е квинтесенцията и е време да обходим и персоналните ми бележки. Аромат – приятен и нежен. Долових нотка локум и розов цвят, ванилия, дъб, пикантност и плод – на праскови и кайсии. Вкус – уискито е пивко, но ми беше някак „бледо“. Пикантно, горчиво, като усетих и нотки на палачинки. Финалът е кратък. Усеща се маслена нотка, мед, сладост и „парфюмен“ привкус. 


 В обобщение мога да кажа, че течността не ме впечатли с нещо. Може да прозвучи силно и крайно, но опаковката ми хареса повече от самата течност, която се сочи, че е на възраст около 6 години. 
 Оценка: 82/100. Jefferson`s small batch bourbon The series of reviews of American whiskey and bourbon continues with the presentation of Jefferson`s small batch bourbon. What did I know about this bourbon before the first sips? Nothing. And this is quite understandable taking into account the fact that this brand, along with many more others, is unpopular in Bulgaria. What do I know now? The answer comes in the following lines.


 I had met the bottle twice. Once in bar „Caldo“ and once in the list of a Bulgarian online store. And I liked it. Visually, the bottle catches the eye with its clean design and pleasant appearance. And a little later I managed to get a sample of the whiskey, thanks to the people of bar „Masterpiece“. Now a few words about the brand itself. It turned out that the information about the whiskey is scarce. I came across several sources of information, including and data from the site of the manufacturer, from whom I learned that the bourbon is produced by Castle brands inc., founded by Trey Zoeller /I immediately remembered of Frederick Zoller in „Inglourious Basterds“/. The brand is famous for that it does not own a distillery, but buys various distillates from other companies that mixes and blends to produce bourbon like Jefferson`s small batch. Besides this one, the company also produces and rye whiskey with the same name, as well as distillates oriented to the premium segment. The most interesting for me is that some of the distillates undergo aging in barrels, on a boat in the ocean, in tropical climate. By this, the creators hope to achieve incredible taste, due to the warm weather. Is it so, there is no way to know. At least yet. As to the name of the bourbon, the founder of the company has chosen it, drawing inspiration from Thomas Jefferson. I think this is the quintessence and it’s time to detour and my personal notes.


 Aroma. Pleasant and gentle. I caught a hint of Turkish delight and rose, vanilla, oak, spiciness and fruit – peaches and apricots. Taste. The whiskey is palatable, but it seemed a little „pale“ to me. Spicy, bitterly, as I felt and notes of pancakes. The finish is short with perceptible buttery note, honey, sweetness and „perfume“ flavour. In summary, I can say that the liquid did not impress me with anything. This may sound strong and extremely, but the package pleased me more than the liquid itself, which on the other hand is indicated as 6-year-old. 
 Assessment: 82/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии