Dark Mode On / Off

Springbank 12 y.o. single malt calvados & bourbon cask

 В следващите няколко статии ви предлагам да се поразходим до полуостров Кембълтън в Шотландия. Съгласни? Там се намира дестилерията „Springbank“, основана през 1828г. от г-н Арчибалд Мичел, като дестилерията и до момента е собственост на фамилията Мичел. А полуостровът някога е бил „дом“ на около 30 дестилерии, произвеждащи специфично по вкус уиски.


 До 1837г. дестилерията функционирала под името „William Reed Jun. & Co“, като впоследствие била придобита от „John & William Mitchell“. Впоследствие името било променяно още няколко пъти, за да се стигне до Първата и Втората световна война, през които производството било прекратено. Именно до 1930 година дестилерията бележи завиден успех, но финансовата криза и човешката ни глупост, изразена чрез избухналата Втора световна война стопирали порива ѝ. Между 1981г. и 1989г. дестилерията отново затворила врати, за да се стигне до новата декада, през която собствениците ѝ, в опит да възродят славата от изминалите години, закупили помещенията на някогашната дестилерия „Longrow“. В наши дни под покрива на „Springbank“ се произвеждат три вида уиски – „Springbank“, „Longrow“ и „Hazelburn“. Настоящата статия е посветена именно на Springbank 12 y.o. single malt calvados & bourbon cask. Какво е характерно за него? Дестилира се 2,5 пъти, като малцът се суши за 6 часа над торфен огън, след което се суши за 24 часа под топъл въздух. И преди да пристъпя към моите впечатления да спомена, че Springbank сама произвежда ечемикът си, като притежава и бутилиращ цех.


 Цветът – аз го виждам като зряла круша. Може би и като нюанс на златото. Ароматът е силен, „морски“ /лесно обяснимо с наличието на торф с наносен произход/, пикантен /джинджифилов/, кремов и леко сладникав. Следва да посоча, че уискито е „cask strength“, т.е. с алкохолния градус от бъчвата, и търпи повечко вода /52,7%/. След добавянето ѝ се отключват плодови нотки, лек карамел и стафиди. От друга страна уискито се замъти и „омазни“, по което съдя, че не е студно филтрирано. Вкусът без вода е комплексен, силен, пиперлив /лекото парене ми напомни на вкуса на черния пипер на прах или на джинджифил/. Долавя се и горчивина, леки плодови нюанси и доза киселинност. Водата отключва допълнителна горчивина. Финалът е продължителен, опушен и горчив, като неизменно са налични и „морските“ нотки. Същите бледнеят пред тези, налични в уискито от „Айла“, поради което ми допаднаха.  

 В обобщение мога да кажа, че уискито ми хареса и му поставям една добра оценка от 4,5/6. До момента не съм попадал на това уиски в търговската мрежа в България и нямам данни за цената му. Пробичката получих от колега уиски-ентусиаст, който ми я отля от неговата бутилка. По-долу може да я видите как изглежда на снимка, която съм взел от Masterofmalt.Springbank 12 y.o. single malt calvados & bourbon cask

 
Springbank 12 y.o. single malt calvados & bourbon cask 52, 7 %


I suggest you in the next few articles to take a walk to Campbeltown peninsula in Scotland. Agree? There is located „Springbank“ distillery, established in 1828 by Mr. Archibald Mitchell, and currently it is still owned by the Mitchell family. As to the peninsula, it once was „home“ of about 30 distilleries producing specific taste whiskey.Until 1837, the distillery operated under the name „William Reed Jun. & Co“, and subsequently been acquired by „John & William Mitchell“. Later the name was changed several times, before to get to the WWI and WWII during which the distillery was closed. Exactly until 1930, the distillery achieved remarkable success, but the financial crisis and our human stupidity expressed through the broken out WWII, prevented its upsurge. Between 1981 and 1989 the distillery closed its doors again, until the new decade began and the owners tried to revive the glory of the past years by purchasing the buildings of the former „Longrow“ distillery. Nowadays, under the roof of „Springbank“ are produced three distinct types of whiskey – „Springbank“, „Longrow“ и „Hazelburn“. This article is dedicated precisely to “Springbank 12 y.o. single malt calvados & bourbon cask”. What is typical of it? It is distilled two and a half times. The malt is dried for 6 hours above a peat fire, then for 24 hours by warm air. And before I proceed to my impressions should mention that „Springbank“ grow their own barley and also possess bottling plant. Color /natural/ – I see it as a ripe pear. Maybe as a shade of gold. The aroma is strong, „maritime“ /easily explained with the presence of peat by alluvial origin/, spicy /gingery/, creamy and slightly sweetish. Should point out that whiskey is „cask strength“, i.e. with alcoholic strength as in the cask and it allows a little more water /52,7%/. After its addition are unlocked fruity notes, light caramel and raisins. On the other hand the whiskey became cloudy and „oily“, by which I judge that it is non-chill filtered. The taste without water is complex, strong, peppery /the slight burning sensation reminded me of black pepper powder or ginger/. Bitterness, light fruity notes and slight acidity are perceptible. The water unlocks additional bitterness. The finish is long, smoky and bitter, with invariably present „maritime“ notes. But pale in comparison to the seaside notes of the Islay whisky, which is why I liked it. In summary, I can say that I liked the whiskey and it deserves the assessment of 4,5/ 6. So far, I haven’t seen this whiskey on the Bulgarian market and have no information ot its price. I got the sample from a fellow whiskey-enthusiast who poured it out to me from his bottle. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии