Dark Mode On / Off

Tyrconnell single malt whiskey – малцовият жребец

  
 Марката „Tyrconnell“ възниква в края на 18-ти век. Първоначално е собственост на „Watt Distillery“, а впоследствие е придобита от „Cooley Distillery“, която от своя страна е закупена преди няколко години от “ Beam Inc.“. Тирконел се наричал конят на фамилията Watt, спечелил състезание при залози 100:1, което вдъхновило фамилията за го въздигнат в символ на марката, поставяйки го на етикета.
 По данни от чичко Гугъл дестилерията решила да еспериментира с наличната 10-годишна благинка, поставяйки я да доотлежи в бъчви от шери, порто и мадейра. Аз от своя страна реших да експериментирам с получилия се продукт. Предлагам ви да се впуснете с мен в това кратко ирландско начинание.
      Tyrconnell single malt. 

 Цветът е златист /подправен е с карамел/. Ароматът е приятен, ненатрапчив и разкрива нотки ванилия, останали вследствие отлежаването в дъбови бъчви. Вкусът е елегантен и същевременно плътен. Долавя се сладост и плодови нюанси. Послевкусът е меден, дървесен, сравнително траен и сух. Както може да се очаква от едно ирландско уиски и при това липсва натрапчивия аромат и послевкус на торф. Ценителите на опушените малцови напитки от областта Айла може и да го намерят за скучновато, но на мен ми допадна. Поставям му оценка 4,5/6 и при възможност пак бих го изпробвал.
 
Tyrconnell single malt 10 y sherry cask.

 
 Дегустационните му характеристики са сходни с тези на „зеления етикет“. Цветът ми напомня на бяло порто /за нещастие е подсилен/. Ароматът е богат – вино, дъб, зрели плодове, лек карамел и препечен сладкиш. Стори ми се по-изразителен от този на отлежалото в бъчви от порто уиски. Вкусът е меден, сладък малц – сладост, останала и от някога почиващото в бъчвите шери /за което като вид подсилено вино следва да отредя ред/. Послевкусът е изразителен, пикантен, с нотки бренди, оставящ впечатления за сухота на финала. Впечатленията ми от този Тирконел са позитивни и и го препоръчвам на колебаещите се. Оценка – 4,5/6.
 
 
Tyrconnell single malt 10 y port cask whiskey.

 С риск да стана досаден цветът бих окачествил като златист /подсилен с карамел Е150а/. Ароматът е нежен и отново носи спомен за дърво, плодове и сладкиш – агнес, нотки бренди, ванилия и порто. Вкусът е леко пикантен, оставя усещане за ядки. Послевкусът носи спомен за слаб мед, с траен и приятен финал. Оценка – 4,1/6.

 В заключение мога категорично да заява, че този „ирландец“ заслужава да бъде почетен в приятна компания или в лично „обръщение“. За цена в диапазона 30-45 лв. получаваме сингъл малц уиски, с приятни отличителни свойства. Доказателство за това са и многобройните международни награди, с които марката е отличена. 
 Наздраве и умната! 🙂


 П.С. От дистанцията на времето и опита бих определил тази си статия като доста постна. Писана е преди повече от две години /настоящата редакция е от юли 2016г./ и е редно да се върна към тези дестилати и да ги подложа на по-задълбочено изследване.  Tyrconnell irish whiskey – the malt stallion

 The brand „Tyrconnell“ arised in the late 18th century. Initially owned by „Watt Distillery“ and subsequently acquired by „Cooley Distillery“, which in turn was purchased by the „Beam Inc.“, a few years ago. Tyrconnell was called the Watt family’s racehorse, which won a race with bets 100:1, and this inspired the family to ascend it as a symbol of the brand by placing it on the label.According to uncle Google’s data, the distillery decided to experiment with the available 10-year goody by putting it to finish its maturation in barrels of Sherry, Port and Madeira. In turn, I decided to experiment with the final product. I suggest you to venture with me in this short Irish endeavor.


 Tyrconnell single malt.
The color is golden. The aroma is pleasant, unobtrusive and reveals vanilla notes, remained after its its aging in oak barrels. The taste is elegant and at the same time dense, with perceptible shades of sweet and fruits. The aftertaste is honey, wood, comparatively lasting and dry, as can be expected from an Irish whiskey, and it lacks the intrusive scent and aftertaste of peat. For the connoisseurs of smoked malt drinks from the Islay region may turn to be a bit boring, but I liked it. I give it assessment of 4.5 / 6, and if possible I would taste it again.


 Tyrconnell single malt 10 y.o. sherry cask.
Its tasting characteristics are similar to those of „green label“. The color reminds me of white port. The aroma is rich – wine, oak, ripe fruit, light caramel and toasted cake. It seemed to me more expressive than that of the whiskey aged in port barrels. The taste is honey, sweet malt – sweetness, remained of once sleeping in the barrels sherry /for which as a kind of fortified wine I should grant its lines/. The aftertaste is expressive, spicy, with hints of brandy, remaining impressions for dryness on the finish. My impressions of this Tyrconnell are positive and I recommend it those who hesitate. Assessment – 4,5/ 6.


 Tyrconnell single malt 10 y.o. port cask whiskey.
At the risk of becoming tedious I would describe the color like golden. The aroma is delicate and once again reminds of wood, fruits and cake, notes brandy, vanilla and port. The taste is slightly spicy, leaving the feeling of nuts. The aftertaste is slightly honey with lasting and pleasant finish. Assessment – 4,1/6.In conclusion, I can categorically say that this „Irish“ deserves to be honored in good company or in personal „salutation“. For a price in the range of 30-45 lv. we get a single malt whiskey with nice, distinctive features. Proof of this are the numerous international awards, which the brand has received. Cheers and be reasonable! 🙂  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии