Dark Mode On / Off

Happy Ballantine`s day!

Ballantine`s vs Glencairn
 Спомням си първите години от 90-те години – времето, в което нямаше DVD, а VHS-касети, дублирани единствено от мъж; нямаше Playstation или GSM-и, а Atari и стационарни телефони с шайба. Рекламните чадъри бяха осеяни с Assos и Ballantine`s. 

 Години по-късно се сблъсках с Балънтайнс. Винаги съм го пренебрегвал като скоч и не съм му отдавал голямо значение. Наскоро обаче ми попадна една бутилка, което ми позволява да „отскоча“ до Glencairn-a, за да го подложа на кратък тест.


  Цветът е с нюанс на карамел. Носът е умерен, ненатрапчив, донякъде „тих“ и „потаен“. Вкусът е среден по сила и въздействие. При раздвижването му из устната кухина се усеща парещ нюанс, който обаче далеч не означава, че е неприятен. Послевкусът е нетраен, с лека нотка на бадем /или така ми се иска/. Не бих го нарекъл безличен – действително споменът „отлита“ бързо, но като уиски, предназначено за широка консумация това донякъде е плюс – все пак не всеки от нас харесва силно изразените аромати и вкусове. За ценителите този скоч навярно не „казва“ нищо съществено, но впечатленията ми от него са позитивни.
 Оценка: 3/6. Бих повторил /което правя и в момента/.  Happy Ballantine`s day!

 


 I remember the first years of the 90s – the time when there was no DVD, but VHS-tapes, duplicated only by man; there were no Playstation or mobile phones, but Atari and landlines with washer. The promotional umbrellas were peppered with Assos and Ballantine’s.
Years later I faced Ballantine’s. I’ve always ignored it as a Scotch and haven’t paid it great attention.Recently, however, I found a bottle which allows me to „jump“ to Glencairn, to put it to a little test.
The color is a shade of caramel. The nose is moderate, unobtrusive, somewhat „quiet“ and „secretive“. The taste is medium in strength and influence. During stirring around my mouth I felt a shade of stinging, which however does not mean that it is unpleasant. The aftertaste is perishable with a hint of almond /or I wish/. I wouldn’t call it faceless – the flavour indeed „flies“ quickly, but as for whiskey intended for wide consumption it’s somewhat positive – not everyone likes the strong flavors and tastes though. For connoisseurs this scotch probably doesn’t „say“ anything substantial – but my impressions are positive.

 

Assessment: 3/6. I would repeat /that’s what i’m doing now/.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии