Dark Mode On / Off

GlenDronach „Revival“ 15 y.o. single malt whisky

 Ако бяхме в теленовела представянето на поредното уиски, което ви представям щеше да започне с леко глуповато приповдигната мелодия в стил „Дързост и красота“, след което господин с плътен глас щеше да каже: „До момента в Храма на уискито: ревю на GlenDronach 12 y.o. single malt whisky, GlenDronach 18 y.o. single malt whisky и на GlenDronach „Parliament“ 21 y.o. single malt whisky. Но тъй като аз не се възприемам за Рич Форестър, още по-малко за Брук Лоугън, без излишни трели и песни за възхвала ще маркирам, че в следващите редове ще ви запозная с бележките си, касаещи GlenDronach „Revival“ 15 y.o. single malt whisky, което уиски според мен заема достойно място до събратята си. 

 Ако и преди сте попадали в блога и имате представа как процедирам при структурирането на статтиите си навярно очаквате кратък встъпителен увод в историята на марката. Този път обаче ще пропусна тази част, но не от неуважение към бранда и напитката, а защото независимо от показанията на Блогър в момента е ранното утро на 08.04., при което съм леко сънлив, а и защото в линковете, които положих малко по-горе може да откриете необходимото инфо за дестилерията на Глендронах /к/. И след тези оневинителни слова и преди анотацията си ще вметна, че с уискито се запознах по време и по повод проведената от мен дегустация на уиски в Шумен, при която аз и останалите присъстващи 25-26 човека останахме очаровани от качествата на това уиски, което се нарича „Revival“ или Възраждане, защото е пуснато на пазара от Били Уолкър и компания по повод придобиването на Глендронах през 2005г. от Перно Рикар. 

 А сега за самото уиски. 15 години олоросо самота – прекарало е целия си живот в бъчви от шери олоросо, при което идва в натуралния си цвят, без да е студено филтрирано и при любимия алкохолен градус от 46. 


 Аромат – сладост, бренди, мед, мармалад и този букет от миризми се разнесе из стаята само при наливането на благинката. Нотки порто „Fine ruby“, сушени сливи, дървесност, ванилия, стафиди, джинджифил, индийско орехче, череши, тревиста нотка, но слаба, портокалови кори, карамел, спомен за меласа, ром Ел Дорадо, кафе, слаба нотка „пръст“, ликьор, боровинков чийзкейк, парфюм. След няколко капки минерална вода на стайна температура и след като го оставих за няколко минути в покой – още сушени плодове, бренди, карамел, парфюм и ацетон. Вкус – сладко-пикантен, сух, долавя се слабата земна, „торфена“ нотка / слаба, но е налична/, сгряващ, боцкащ по езика, много сушени плодове – сливи, стафиди и слаби кайсии. С вода – „торф“ /опушеност/, пикантност, вино и още сладост. Финал – дълъг, ликьорна сладост, винени нотки, слаба горчивина, може би еспресо, пиперливост, изключително радваща пикантност, масленост. С вода – препечено, масленост и горчивина. 
 Оценка: 91/100. 

 В обобщение: чудесно уиски, което може да се намери вече официално в България на цена между 90 и 100 лв. 


 GlenDronach „Revival“ 15 y.o. single malt whisky

 
 

 If we were in telenovela, the presentation of the next whisky, which I’m about to present you would start with a slightly foolishly exalted melody in the style of „The Bold and the Beautiful“, a gentleman with a deep voice would say: „Previously on the „Whiskeytemple“: a review of GlenDronach 12 y.o. single malt whisky, GlenDronach 18 y.o. single malt whisky and GlenDronach „Parliament“ 21 y.o. single malt whisky. But since I do not consider myself Ridge Forrester, even less for Brooke Logan, I do not need unnecessary trills and songs of praise to say that in the following lines I’ll introduce you to my notes about GlenDronach „Revival“ 15 y.o. single malt whisky, which in my opinion is a whisky, that worthily takes place to its ‘relatives’.


 If you have previously come across the blog and you have an idea how I’m proceeding in structuring the articles, you probably expect a short introduction in the history of the brand. This time I’ll skip this part, but not from disrespect to the brand and the drink, but because, regardless of the Blogger’s indications, it is the early morning of 08.04., in which I’m a little bit sleepy, and because on the links stated above you can find the necessary info about the Glendronach distillery. And after those words of apology and before my annotation, I’ll interject that I met the whisky in connection and on the occasion, the conducted by me whiskey tasting in Shumen, where I and the other 25-26 people of the event were fascinated by the qualities of this whisky, which is called „Revival“, because it was launched onto the market by Billy Walker & Co to mark the acquisition of Glendronach from Pernod Ricard in 2008.


 And now about the whisky itself. 15 year of Oloroso loneliness – it spent all its life in Oloroso Sherry casks and comes non-chill filtered, of natural colour and bottled at the favourite alcoholic strength of 46% abv. Aroma – sweetness, brandy, honey, marmalade, and this bouquet of odours spread all over the room just by pouring the liquid. Notes of „Fine ruby“ Port, dried plums, woodiness, vanilla, raisins, ginger, nutmeg, cherries, weak grassy notes, orange peel, caramel, a memory of molasses, „El Dorado“ rum, coffee, a light hint of „earth“, liqueur, blueberry cheesecake, perfume. After a few drops of mineral water at room temperature, and after being left for a few minutes at rest – more dried fruits, brandy, caramel, perfume and acetone. Taste – sweet-and-spicy, dry, the light earthy, peaty note is tangible /weak, but perceptible/, warming, tingling on the tongue, lots of dried fruits – plums, raisins and light apricots. With water – peat, spiciness, wine and more sweetness. Finish – long, liqueury sweetness, vinous notes, slight bitterness, maybe espresso, pepperness, extremely pleasant spiciness, buttery. With water – toasted notes, buttery and bitterness. 
 Assessment: 91/100


 In summary: a great whisky, which can be found now officially in Bulgaria at a price between 90 and 100 lv.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии