Dark Mode On / Off

Glenmorangie Signet single malt whisky

 Преди да изложа бележките си за това невероятно вкусно уиски, ви предлагам да се върнем назад във времето – през далечната 1738г., когато в благодатните поля на Хайленд /Highland/ била построена пивоварната Моранджи / Morangie brewery/. Век по-късно Александър Матесън закупил Моранджи, снабдил я с два употребявани вече дестилатора за производство на уиски и я прекръстил на Glenmorangie. От тогава насам в дестилерията на Гленморанджи се ражда едно от най-вкусните уискита, ценено по целия свят.

  
 До момента в блога имах щастието да ви представя няколко вкусни дестилати на Моранджи. Това, което ще ви представя в тази статия се оказа една очаквано приятна изненада. Става въпрос за Glenmorangie Signet. На бутилката липсва означение на възрастта му. По данни от интернет голяма част от съдържанието му е на възраст 30-35год., докато останалата е сравнително млада – на около 10 години. Бутилирано е при 46% алкохолно съдържание и не е студено филтрирано. Особеното при направата му е, че са използвани два вида ечемик – освен стандартния / т.нар. „Cadboll“ малц/ е използван и „шоколадов“ ечемик / т.е. такъв, който е допълнително препечен, карамелизиран с цел допълнителна сладост/, често използван и при производството на бира. След дестилацията уискито отлежава в различни бъчви – в шери бъчви, в нови обгорени дъбови бъчви, както и в такива, в които е отлежавало вино /възможно е част от палитрата от течни благинки да е отлежавала и в други видове бъчви/. Това, в съчетание с наличието на голямо количество старо уиски и „шоколадов“ малц ми подсказа, че уискито в чашата ще бъде особено интересно.

 Аромат – свеж, нежен плодов мирис, с нотки шерини порто, ванилия, карамел, сушени тъмни плодове, киснати в алкохол и леко карамелизирани /стафиди, сини сливи, боровинки/, огромна сладост, шоколад с карамелизирани тъмни плодове, кафе, лека джинджифилова пикантност, която се съчетава със сладостта по невероятно приятен начин. Наличието на старо уиски доведе до сравнително умерено добавяне на вода. С нея мирисът стана още по-приятен. Отново кафе, тирамису, слаба „земна“ нотка, засилва се и присъствието на сушените плодове. Вкус – пикантен /джинджифил и индийско орехче/, нотки шери ни порто, лек винен вкус, отново огромна сладост, ванилия, препечен плодов сладкиш, дървесен привкус, сушени плодове. С вода – засили се пикантността, но сладостта не намаля. Финал – среден до дълъг. Сушените горски плодове, стафиди, маслен, сладост. Постепенно се засилва сладостта, маслеността и плодовите нюанси. С вода – препечен сладкиш, бадеми, бърбън нотка, ванилия и карамел. 
Оценка: 92-93/100. 
 В обобщение: невероятно уиски, истинско пиршество на сетивата, което препоръчвам на всеки ценител на вкусните напитки. Разбира се, има своята цена, варираща между 280 и 400 лв. 

 Glenmorangie Signet single malt whisky

 
 

 Before to present you my notes about this incredibly delicious whisky, I suggest you go back in time – back in 1738 when the Morangie brewery was built in the gracious fields of Highland. A century later William Matheson purchased Morangie, equipped it with two second hand stills for production of whisky and renamed it Glenmorangie. Since then, the Glenmorangie distillery gives birth to one of the most delicious whiskies, appreciated worldwide.
So far in the blog, I had the good fortune to present you some delicious distillates of Glenmorangie. What I will present you in this article proved to be one expectedly pleasant surprise. It’s about Glenmorangie Signet. There is no age statement on the bottle. According to data from internet, most of its content is 30 – 35-year-old, while the rest of it is relatively young – around 10-year-old. Bottled at 46% alcohol by volume and it is non chill-filtered. What is special about its production is that it’s a combination of two different types of malted barley – in addition to the standard one /the so called Cadboll barley/ is used and chocolate barley /i.e. one which is highly roasted, caramelized for additional sweetness/, often used to produce ales. Following distillation, the whisky is aged in a variety of different casks – in sherry casks, in new, charred oak casks, as well as casks that were previously used to mature wine /it is possible a part of the palette liquid goodies, to has matured in other types of casks/. This, combined with a large amount of old whisky and chocolate malt, tells me that the whisky in the glass will be particularly interesting.
 Aroma – fresh, delicate fruity scent with hints of Sherry and Port wine, vanilla, caramel, dried dark fruits soaked in alcohol and slightly caramelized /raisins, prunes, blueberries/, huge sweetness, chocolate with caramelized dark fruits, coffee, light ginger spiciness, which combines with the sweetness in incredibly pleasant way. The presence of old whisky lead to a relatively sparingly addition of water. After the addition, the scent became even more pleasant. Coffee again, tiramisu, light earthy note, and also strengthens the presence of dried fruits. Taste – spicy /ginger and nutmeg/, Sherry and Port notes, light vinous taste, huge sweetness again, vanilla, baked fruit pie, woody flavor, dried fruits. With water – the piquancy became stronger, but the sweetness did not decrease. The finish is medium to long. Dried forest fruits, raisins, buttery, sweetness. The fruity nuances, butter and sweetness gradually increase. With water – baked pie, almonds, bourbon note, vanilla and caramel. Assessment: 92-93/100.
 In summary: amazing whisky, a real feast of the senses, and I recommend it to every connoisseur of the delicious drinks. Of course, it has a price ranging between 280 and 400 lv.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии