Dark Mode On / Off

Glenfiddich Master`s edition single malt whisky

 Първо ревю на уиски от портфолиото на Гленфидик / на галски означава „долината на елена“/. Не кое да е уиски, а Glenfiddich Master`s edition single malt sherry cask. Истината е, че на път е още едно представяне, което само чака да бъде написано, а по-късно ще дойдат и бележките за Glenfiddich 12, 15 и 18 у.о. single malt, които са ми под ръка, но съм ги планувал за по-нататъшен момент. Но сега да се върна на този красавец. 

 Компанията е основана в края на 19-ти век от компанията Уилям Грант и Синове, която е неин собственик и към настоящия момент. Намира се в Дъфтаун / Dufftown/, Спейсайд. В началото дестилерията оперира с оборудването на старата дестилерия Cardow/ известна в наши дни като Cardhu/. Ситуацията вече е друга и Фидик разполага с огромна собствена мощ, способна да произведе 10 млн. литра алкохол. Освен с триъгълната форма на бутилка /представена през 1957г./, позната ни и от уискита на Grant`s, марката Фидик е добила популярност и с това, че е една от най-награждаваните, ако не и най-отличаваната марка шотландско уиски. За финал на общите приказки ще вметна, че много ценители на уискито харесват повече дестилатите от 60-те 70-те години и ги предпоичитат пред тези от 90-те години. Аз все още не мога да взема становище. Надявам се някога да успея да се докосна и до редките вариации на Glenfiddich и да мога да ги съпоставя с по-новите.

 А сега моите думички за аромата, вкуса и послевкуса на Master`s edition. Прави впечатление, че уискито е от категорията „NAS“, т.е. без означение на възрастта му. Попаднах на информация, че дестилатът е на възраст около 12 години, която обаче не се потвърждава от друг източник. Уискито отлежава в два вида бъчви – в такива от бърбън и от шери. На мен това ми звучи вкусно. 

 Аромат – сладникав, мед, шери нотки /в някаква степен и порто/, заемки от бърбъна като ванилия, и лек карамел. Дървесна нотка, лек цитрус /мандарина/, кафе, кайсии/ праскови, стафиди. С вода освен кафето долових и тирамису, плодове и бонбони. Вкус – леко мазен, слаба пикантност, бърбън заемки, ванилия и препечено. С вода стана по-сладникав, меден, като се появиха и сушени плодове. Финал – среден, сладост /и то не малка/, маслен препечен сладкиш, стафиди, мед и сушени плодове. С вода се засили сладостта и препеченото. Появиха се и кайсии. 
 Оценка: 88,5/100. 

 Glenfiddich Master`s edition single malt whisky

 
 

 First review of whisky from the Glenfiddich portfolio /meaning ‘Valley of the Deer’ in Scottish Gaelic/. Not just any of their whiskies, but Glenfiddich Master`s edition single malt sherry cask. The truth is that one more review is coming, just waiting to be written, and subsequently will come and my notes for Glenfiddich 12, 15 and 18 у.о. single malt, which are near at hand, but I have planned them for further moment. And now, back to this goody.


 The company was founded in the late 19th century by the company of William Grant & Sons, which owns it and presently. It is located in Dufftown, Speyside. In the beginning, the distillery operated with the equipment of the old Cardow distillery /now Cardhu/. The situation is different now and Glenfiddich has a huge own power, capable to produce 10 million liters of alcohol. In addition to the triangular shape of the bottle /presented in 1957/, known from Grant’s whisky, the Glenfiddich brand has gained popularity and with that, being one of the most awarded, if not the most honored brand Scotch whisky. To finish the generalities, I’ll interject that many whisky connoisseurs sympathize more to the distillates from the 60’s and 70’s and prefer them over those from the 90’s. I can not take a position yet. I hope sometime I’ll be able to taste and the rare variations of Glenfiddich, and to compare them with the new ones. Now my words about the aroma, taste and aftertaste of Master`s edition. What makes impression is that the whisky is from the NAS category, i.e. without age statement. I came across information that, the distillate is aged about 12 years, but not confirmed by any other source. The whisky is aged in two types of wood – bourbon barrels and sherry casks. This sounds tasty to me. Sounds delicious to me! Aroma – sweetish, honey, sherry notes /to some extent and Port wine/, borrowings from the bourbon, such as vanilla and light caramel. Woody note, light citrus /tangerine/, coffee, apricots/ peaches, raisins. With water, besides the coffee I caught and tiramisu, fruits and candy. Taste – slightly oily, light spiciness, bourbon borrowings, vanilla and toasted. With water became sweeter, honey, as appeared and dried fruits. Finish – medium length, sweetness /not a little/, baked butter cake, raisins, honey and dried fruits. The sweetness and toasted note became stronger with water. Also appeared and apricots.Assessment: 88,5/ 100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии