Dark Mode On / Off

Glenfiddich 19 y.o. Madeira Cask single malt whisky

 От компанията, държаща около 20 % от пазара на уиски идва и следващото уиски, което ще ви представя – Glenfiddich 19 y.o. Madeira Cask single malt whisky, което принадлежи към т. нар. серия „Age of Discovery“, посветена на великите португалски изследователи от 15-ти век, проправили път към екзотичните азиатски хоризонти. Серията включва още два 19-годишни дестилата – Age of Discovery Bourbon Cask Reserve /отлежавал изцяло в бърбън бъчви/ и Age of Discovery Red wine finish /отлежавало в бъчви от южноамериканско вино – мерло, малбек и каберне совинъон/.

 Това, което аз пробвах на Уиски фест 2014 бе течност с мадейра финиш, която първоначално е съзрявала в бъчви от американски дъб /навярно бърбън/ и от европейски дъб, в които предполагам е имало шери. От опита ми с Glenfiddich Master`s Edition , който ми допадна, съдех, че и това уиски ще предложи нещо интересно. И без да губя излишно време ви предлагам опита си, материализиран в съответните бележки.

 Аромат – сушени плодове /аз си го оприличавах на шери, тъй като мадейрата и шерито в някаква степен ми се доближават като аромат/, дървесна нотка, пикантност, ванилия, леки череши, мед, стафиди, сливи, препечен сладкиш с плодове. Няколкото капки вода засилиха нотката сушени плодове. Вкус – сладък, дървесен, леко препечено, мед, ликьорен, „земна нотка“ /аз му казвам пръст/. С вода стана пиперлив, като едновременно с това се засилиха дървесната нотка и сладостта. Финал – среден, лека горчивина, заместена от сладко от сливи, сушени плодове /стафиди и доза кайсии/, лека масленост. Водата отключи солидна сладост, маслен блат от сладкиш и сушени плодове, киснати в алкохол. 
 Оценка: 86/100. Цена: около 200 лв.

  В обобщение – интересно уиски, с изразена сладост, дървесно присъствие и аромат/ вкус на „земя“ /това не го разбирайте като торф или като нещо лошо/. Не успя да ме грабне в пълна степен. Може би след като го повторя напред във времето ще допълня анотацията си или ще открия скрит към момента чар. Ако желаете да го опитате пригответе солидна сума – струва около 200 лв. Останалите представители от линията Age of Discovery не се предлагат засега в България. Корекция от юни 2016: предлагат за малко над 200 лв.

 Glenfiddich 19 y.o. Madeira Cask single malt whisky

 
 

 The company, that is holding about 20% of the whiskey market – that’s where the next whiskey I will present you comes from. It is Glenfiddich 19 y.o. Madeira Cask single malt whisky, which belongs to the so-called „Age of Discovery“ series, dedicated to the great Portuguese explorers of the 15th century, which have paved a road to the exotic Asian horizons. The series two more 19-year-old distillates – Age of Discovery Bourbon Cask Reserve /fully aged in bourbon barrels/ and Age of Discovery Red wine finish /aged in red wine casks from South America – Merlot, Malbec and Cabernet Sauvignon/.


 What I tried at the Whiskey Fest 2014 was liquid with Madeira finish, which is initially matured in American oak casks /ex-bourbon probably/ and European oak casks used to mature Sherry, I guess. From my experience with Glenfiddich Master`s Edition, which I liked, I judged that this whisky will offer something interesting. So, without wasting unnecessary time, I offer you my experience, materialized in the respective notes.  Aroma – dried fruits /I liken it to Sherry, since Madeira and Sherry seem to me to be similar in flavour to some extent/, woody note, piquancy, vanilla, light cherries, honey, raisins, plums, toasted fruit cake. A few drops of water strengthened the dried fruit note. Taste – sweet, woody, slightly toasted, honey, liqueury, „earthy“ note /I call it soil/. With water became peppery, and simultaneously increased the woody note and sweetness. Finish – medium in length, light bitterness replaced by plum jam, dried fruits /raisins and a dose of apricots/, slightly buttery. The water unlocked strong sweetness, buttery layer for cake and dried fruits soaked in alcohol. Assessment: 86/100. In summary – an interesting whisky with pronounced sweetness, woody presence and aroma/ taste of „earth“ /do not understand it as peat or something bad/. It failed to grab me fully. Maybe, when I repeat it after some time, I’ll add something to my annotation or I will discover hidden charm. If you want to taste it, prepare a solid sum – it costs around 200 lv.The other representatives of the line Age of Discovery are not available in Bulgaria, for now.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Препоръчани статии