Dark Mode On / Off

Glenfiddich 19 y.o. Madeira Cask single malt whisky

 От компанията, държаща около 20 % от пазара на уиски идва и следващото уиски, което ще ви представя – Glenfiddich 19 y.o. Madeira Cask single malt whisky, което принадлежи към т. нар. серия „Age of Discovery“, посветена на великите португалски изследователи от 15-ти век, проправили път към екзотичните азиатски хоризонти. Серията включва още два 19-годишни дестилата – Age of Discovery Bourbon Cask Reserve /отлежавал изцяло в бърбън бъчви/ и Age of Discovery Red wine finish /отлежавало в бъчви от южноамериканско вино – мерло, малбек и каберне совинъон/.

 Това, което аз пробвах на Уиски фест 2014 бе течност с мадейра финиш, която първоначално е съзрявала в бъчви от американски дъб /навярно бърбън/ и от европейски дъб, в които предполагам е имало шери. От опита ми с Glenfiddich Master`s Edition , който ми допадна, съдех, че и това уиски ще предложи нещо интересно. И без да губя излишно време ви предлагам опита си, материализиран в съответните бележки.

 Аромат – сушени плодове /аз си го оприличавах на шери, тъй като мадейрата и шерито в някаква степен ми се доближават като аромат/, дървесна нотка, пикантност, ванилия, леки череши, мед, стафиди, сливи, препечен сладкиш с плодове. Няколкото капки вода засилиха нотката сушени плодове. Вкус – сладък, дървесен, леко препечено, мед, ликьорен, „земна нотка“ /аз му казвам пръст/. С вода стана пиперлив, като едновременно с това се засилиха дървесната нотка и сладостта. Финал – среден, лека горчивина, заместена от сладко от сливи, сушени плодове /стафиди и доза кайсии/, лека масленост. Водата отключи солидна сладост, маслен блат от сладкиш и сушени плодове, киснати в алкохол. 
 Оценка: 86/100. Цена: около 200 лв.

  В обобщение – интересно уиски, с изразена сладост, дървесно присъствие и аромат/ вкус на „земя“ /това не го разбирайте като торф или като нещо лошо/. Не успя да ме грабне в пълна степен. Може би след като го повторя напред във времето ще допълня анотацията си или ще открия скрит към момента чар. Ако желаете да го опитате пригответе солидна сума – струва около 200 лв. Останалите представители от линията Age of Discovery не се предлагат засега в България. Корекция от юни 2016: предлагат за малко над 200 лв.

 Glenfiddich 19 y.o. Madeira Cask single malt whisky

 
 

 The company, that is holding about 20% of the whiskey market – that’s where the next whiskey I will present you comes from. It is Glenfiddich 19 y.o. Madeira Cask single malt whisky, which belongs to the so-called „Age of Discovery“ series, dedicated to the great Portuguese explorers of the 15th century, which have paved a road to the exotic Asian horizons. The series two more 19-year-old distillates – Age of Discovery Bourbon Cask Reserve /fully aged in bourbon barrels/ and Age of Discovery Red wine finish /aged in red wine casks from South America – Merlot, Malbec and Cabernet Sauvignon/.


 What I tried at the Whiskey Fest 2014 was liquid with Madeira finish, which is initially matured in American oak casks /ex-bourbon probably/ and European oak casks used to mature Sherry, I guess. From my experience with Glenfiddich Master`s Edition, which I liked, I judged that this whisky will offer something interesting. So, without wasting unnecessary time, I offer you my experience, materialized in the respective notes.  Aroma – dried fruits /I liken it to Sherry, since Madeira and Sherry seem to me to be similar in flavour to some extent/, woody note, piquancy, vanilla, light cherries, honey, raisins, plums, toasted fruit cake. A few drops of water strengthened the dried fruit note. Taste – sweet, woody, slightly toasted, honey, liqueury, „earthy“ note /I call it soil/. With water became peppery, and simultaneously increased the woody note and sweetness. Finish – medium in length, light bitterness replaced by plum jam, dried fruits /raisins and a dose of apricots/, slightly buttery. The water unlocked strong sweetness, buttery layer for cake and dried fruits soaked in alcohol. Assessment: 86/100. In summary – an interesting whisky with pronounced sweetness, woody presence and aroma/ taste of „earth“ /do not understand it as peat or something bad/. It failed to grab me fully. Maybe, when I repeat it after some time, I’ll add something to my annotation or I will discover hidden charm. If you want to taste it, prepare a solid sum – it costs around 200 lv.The other representatives of the line Age of Discovery are not available in Bulgaria, for now.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии