Dark Mode On / Off

Longmorn 15y single malt – колекционерското бижу Има и хора, и хора. Има и уиски, което пиеш, защото си чувал, че е вкусно, има и уиски, което купуваш, защото е рядкост и след време би струвало в пъти повече. Longmorn 15 y.o. single malt е трета категория – уиски, за което съм чувал, че носи отличителните белези на качествения скоч от Хайленд, който при това все по-трудно може да бъде намерен и някъде биха убили за бутилка от него, или поне биха дали около 100 британски паунда за бутилка /за справка виж тук/. 

 А сега малко факти. Компанията е основана през 1893г. от Джон Дъф, Чарлз Шайърс и Джордж Томсън. Казаните започват да функционират през 1894г., но в следващите години кризата /онази, свързана с братята Патисън, за която повече подробности може да откриете в блога при статията за Glenfarclas 15/ засяга дестилерията, която неколкократно сменя собствеността си, за да дойде 1970г., в която компанията се присъединява към известните нам Гленливет и Гленгрант, с които формират „The Glenlivet Distillers Ltd“. През 1978г. Лонгморн е закупeн от Шивас Рийгъл, които пък са придобити през 2001г. от Перно Рикар. 
  
 „Enough talk, let`s drink!“ Кое отличава този „хайлендър“? През 2007г. са произведени последните бутилки от 15-год. дестилат, който е заменен от 16-год. Лонгморн /действие, продиктувано от стремежа на компанията да се намеси в пазара, пускайки уиски в по-висок клас/. Проблемът обаче е, че ценителите харесват повече „баткото“, който получава оценки, клонящи към абсолютния максимум. Безспорните му качества го превръщат в обект на желание за мнозина, който обаче в Западна Европа е почти на привършване и това значително покачва цената му. Там, където още може да се намери, тя варира между 60 евро и 100 британски паунда /в бъдеще има потенциал да я надскочи многократно/.

 Хареса ли ми? Да! Цветът го оприличавам на ябълков сайдер e подправен. Ароматът е сладникав и меден. Напомня ми на мириса на бяло вино /шардоне, дори бяло порто ако щете/. Вкус – пикантен и горчив. След няколко капки уискито става по-благо, но запазва пикантността и горчивината си. Финалът е продължителен, сладникав, винен, с нотки на леко опушено и леко препечено. 
 Оценка: 4,9/6

 Longmorn 15y single malt – Collector’s treasure

 There are people, and people. There is whiskey that you drink because you’ve heard it’s tasty, there is and whiskey that you buy because it’s rare and after time it would cost much more. Longmorn 15y single malt is a third category – whiskey, for I’ve heard that it bears the distinctive features of the high quality scotch of Highland, which is also increasingly difficult to be found and somewhere would kill for a bottle of it or at least would give £100 for a bottle /for reference see here/.And now some facts.


 The Longmorn Distillery Company was founded in 1893 by John Duff, Charles Shirres and George Thomson. The distillery started production in 1894, but in the following years it was affected by the collapse of wholesale buyers and passed through a variety of ownerships. Until 1970 when the company joined to well known „The Glenlivet“ and „Glen Grant“ to form „The Glenlivet Distillers Ltd“. In 1978 the Longmorn was bought by Chivas Brothers and in 2001 Chivas Brothers was acquired by the French Pernod Ricard Group.“Enough talk, let`s drink!“ What does distinguishes this „Highlander“? In 2007 were produced the last bottles of 15 year-old distillate, which was replaced by a 16 year-old Longmorn /an action provoked by the company’s aim to intervene in the market by presenting a higher class whiskey/. The problem is that connoisseurs prefer the „big brother“ which receives assessments, tending to the absolute maximum. Its undeniable qualities make it an object of desire for many, which however is almost running out in Western Europe and this significantly increases its price. Where it can still be found, its price varies between 60 EUR and £100 /with potential to surpass it many times in the future/.Did I like it? Yes, I did! 


 The color I likened to apple cider. The aroma is sweetish and honey. It reminds me the smell of white wine /Chardonnay, even White Port/. Taste – spicy and bitter. After a few drops of water the whiskey becomes softer but retains its piquancy and bitterness. The finish is long, sweetish, winy and with lightly smoked and toasted notes. 
 Assessment: 4,9/6.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии