Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Rock Oyster 18 y.o. blended malt whisky

източник: whiskybase.com    Знаете ли как се образуват перлите? Онези скъпи търкалца, които сме свикнали да виждаме в ръцете на майсторите ювелири и за които по състоятелните дами са готови да пръснат луди пари. Обяснението, което може да срещнете е, че формирането на тези скъпоценни благинки е резултат от дразнене, …

Rock Oyster blended malt whisky

 Днес ще ви представя едно смесено уиски със странно име, което е напълно възможно все още да не сте чували или да сте го подминали на щанда с уискитата, търсейки нещо познато. Знаете, че именно смесените, бленд уискита са били консумирани през 19 и 20-ти век. Не само в Шотландия, …

Whisky tastings 17.03.2016; 24.03.2016 & 02.06.2016

   Отдавна не съм споделял какво се случва в Шумен, по-конкретно какво ние от Храма на уискито „случваме“ в Шумен или казано по-просто – не съм споделял нищичко в блога за последните дегустации в града. А те вече станаха осем и това ни нарежда не на челните места, а на …