Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Rock Oyster 18 y.o. blended malt whisky

източник: whiskybase.com    Знаете ли как се образуват перлите? Онези скъпи търкалца, които сме свикнали да виждаме в ръцете на майсторите ювелири и за които по състоятелните дами са готови да пръснат луди пари. Обяснението, което може да срещнете е, че формирането на тези скъпоценни благинки е резултат от дразнене, …

Rock Oyster blended malt whisky

 Днес ще ви представя едно смесено уиски със странно име, което е напълно възможно все още да не сте чували или да сте го подминали на щанда с уискитата, търсейки нещо познато. Знаете, че именно смесените, бленд уискита са били консумирани през 19 и 20-ти век. Не само в Шотландия, …