Dark Mode On / Off

Benriach 10 y.o. pure malt whisky Последният месец се оказа доста благодатен за попрището, което съм захванал. Вече ви споменах, че в началото на декември целенасочено попаднах в бар Емона в Пловдив, където почерпих вдъхновение за няколко ревюта. Именно там попаднах и на тази рядка бутилка на дестилерията Benriach – Benriach 10 y.o. pure malt whisky /т.е. бленд, смес от малцови дестилати/, което ще ви представя в следващите редове. Виждате ли зачеркнатият текст? Ето че в началото на 2017г. прегледах писаната в края на 2014г. статия и открих тази неточност – уискито не е бленд или смес от различни малцови дестилати. Означението „Pure malt whisky“ в случая съответства на тогавашната шотландска регулация, позволяваща едномалцови уискита /single malt/ да се означават и като „pure malt“. Така че, уискито е едномалцово, но е означено по тогавашния стандарт, забранен от актуалните правила. Дестилерията Бенриак е основана през 1898г. от Джон Дъф в Спейсайд, който преди това е положил началото на процеса в дестилерията на Longmorn. Финансови затруднения обаче го принудили да продаде и двете скоро след това. Новите собственици от Longmorn Distillery Co Ltd. я затворили през 1900г. / в исторически план краят на 19ти век бележи бум за уиски производителите, който обаче приключва с разигралите се събития около братята Патисън, чиято компания банкрутирала и довела до рецесия и до затваряне на редица дестилерии/. Дестилерията останала нефункционираща за около половин век /независимо, че през този период съоръженията за малциране на ечемика функционирали и снабдявали други с малц/, като през 1965 г. била закупена от Glenlivet Distilleries Ltd., които я обновили и пуснали в действие. През 1977г. била породадена на Seagram, които я поддържали в действие, без обаче да пуснат на пазара дестилат, бутилиран от тях. През 1994г. на пазара се появила единственият такъв, бутилиран от тях – именно това уиски, което успях да ревюирам. През 2001г. Chivas я закупили, като същото преди това сторили и с Longmorn, но през 2002г. отново я затворили. През 2004г. собствеността се сменила и новите шефове – Били Уокър, Дж. Бел и У. Кийсуетър положили доста труд, за да я превърнат в нещо повече от „донор“ на малц за другите. Така на пазара се появили 12, 16 и 20-год. дестилати, а по-късно и уиски с винени финиши, както и такива с торфен характер


 И ето че в края на 2014г. аз успях да открия единственият продукт на Seagram /Сийграм/, достигнал до пазара под марката Benriach. Неговата уникалност не го ли прави идеален за колекциониране? Отговорът е не. Уискито не се радва на добри отзиви сред ценителите, което го дисквалифицира от категорията „редки и ценни уискита“. На мен не ми се стори лошо. Може би незапомнящо се и незабележимо, но не и неприятно. 


 Аромат – нежен, цитрус, ванилия, карамел, бърбън нотки, цветя, леко дървесен и „торфен“ /опушен/, пикантен и сладникав. С добавянето на вода стана по-тревист. Вкус – мазен, слабо „торфен“, дървесен, сладникав, плодов /сушени сливи/, меден и слабо пиперлив. С вода се засили сладостта и дървесната нотка. Финал – къс до среден, меден, отчетлива сладост, леко маслен, носещ спомен за палачинки и ядки. С вода – появи се лека горчивина, лек ацетон, сушени плодове и по-силна сладост. 
 Оценка: 84/100.
 Benriach 10 y.o. pure malt whisky

 The past month turned out to be quite gracious to the field that i’m proceeding in. I’ve already mentioned that at the beginning of December, I purposefully found myself in Bar Emona, Plovdiv where I took inspiration for a few reviews. It was there I came across this rare bottle from Benriach distillery – Benriach 10 y.o. pure malt whisky / i.e blend, a mixture of malt distillates/, which I will present you in the following lines. It`s not a blend, but a single malt whisky, described as „pure malt“, instead of „single malt“.


The distillery was founded in 1898 by John Duff in Speyside, who previously launched the process in the Longmorn distillery. However, financial difficulties forced him to sell both soon after. The new owners, Longmorn Distillery Co Ltd., decided to close it in 1900. /Historically, the end of the 19th century is marked by boom for the whiskey producers, which, however, ends with the events unfolded around the Pattison brothers, whose company went bankrupt and led to recession and closure of a number of distilleries/. The distillery remained silent for about half a century /although during this period the malting barley facilities functioned and supplied others with malt/, as in 1965 was purchased by Glenlivet Distilleries Ltd., which renovated it and put it into action. In 1977 was sold to Seagram, which maintained it in action, but they didn’t introduce their own official bottling on the market until 1994, when appeared the only one bottled of them – exactly the whisky, which I managed to review. In 2001 Chivas bought Benriach, as done the same and with Longmorn earlier, but closed it again in 2002. In 2004 the ownership changed and the new bosses – Billy Walker, G. Bell and W. Kieswetter put a lot of work to make it something more than a malt „donor“ for the others. Thus on the market appeared 12, 16 and 20 y.o. distillates, later and whiskey with vinous finishes, as well as such with peaty character.


And now at the end of 2014 I managed to find the only product of Seagram, reached our market under the brand Benriach. Doesn’t its uniqueness make it perfect collectible item? The answer is no, it doesn’t. The whisky does not enjoy good reception among the connoisseurs, which disqualifies it from the category of „rare and precious whiskies“. It did not seem bad to me. Maybe not memorable and inconspicuous, but not unpleasant.


 Aroma – delicate, citrus, vanilla, caramel, bourbon notes, flowers, slightly woody and peaty, spicy and sweet. With the addition of water became more grassy. Taste – oily, lightly peated, woody, sweetish, fruity /dried plums/, honeyed and slightly peppery. The addition of water strengthens the sweetness and woody note. Finish – short to medium, honey, prominent sweetness, slightly buttery, pancakes, nuts. With water – light bitterness, light acetone, dried fruits and stronger sweetness. 
 Assessment: 84/100.

1 Comment

  1. Кога ще напишеш и градуса 40 или 43 / 46 ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии