Dark Mode On / Off

Balblair 1989 Vintage 23 y.o. single malt whisky

 През изминалите почивни дни имах възможността да посетя Букурещ, където открих едно приятно местенце за уиски ценители – бар Свети Патрик. По време на престоя си там успях да дегустирам две уискита, които смятам да ви представя в две поредни статии. В тази имам щастието едно зряло уиски – 23-годишния Balblair Vintage single malt whisky, на което успях да се насладя, макар и частично, тъй като в заведението се пушеше. 

 Дестилерията Balblair е една от най-старите в Шотландия, като е основана през 1790г. от Джон Рос, а се смята, че уиски е дестилирано и преди тази година. Всъщност, сградата на дестилерията в актуалния `и вид е построена в края на 19ти век, за да бъде свързана с железопътната линия в градчето Едертън в Хайленд. В началото на 20ти век затваря врати за периода от началото на Първата световна война до 1947г. През 1949г. е закупена от R. Cumming & Sons, които увеличили броя на дестилаторите. През 1996г. дестилерията е закупена от Inver House, която от своя страна е собственост на тайландски бизнесмен. Отличителна черта при етикетирането на уискито е, че не се посочва възрастта на дестилата. Вместо това се изписват годините на дестилирането на течността и годината на бутилирането `и. В случая става въпрос за уиски, което е билом дестилирано през 1989г. и е било бутилирано през 2012г. Алкохолният градус е 46 и уискито не е студено филтрирано.

 Аромат – мед, бърбън нотки, което ми подсказа, че уискито е отлежавало в бърбън бъчви /предположение, което се потвърди по-късно/. Долових лека пикантност, сладост, нотки плодове и ядки. Вкус – пиперлив, сладникав, мед, сушени плодове, дървесен. Финал – среден, подчертано сладък, отново бърбън нотки и ядки. 
 Оценка: 85-86/100.


 Щеше ми се да мога да се насладя по-добре на благинката. Цигареният дим тотално променя аромата на уискито и след като гостите в бара запалиха цигари, се наложин да преустановя опитите си да дегустирам и да премина към пиене /което също не е зле, но течното злато заслужава повече внимание в спокойна и неутрална на дим атмосфера/. 

 Balblair 1989 Vintage 23 y.o. single malt whisky

 

 Last weekend I had the opportunity to visit Bucharest, where I found a nice place for whiskey connoisseurs – St. Patrick Irish Pub. During my stay there, I managed to taste two whiskies, which I intend to present you in two consecutive articles. In this one, I’m happy to present you a mature whisky – the 23-year-old Balblair Vintage single malt whisky, which I have enjoyed, although partially, as there was tobacco smoke in the bar.


 The Balblair distillery is one of the oldest distilleries in Scotland, having been officially founded in 1790 by John Ross, but it is believed that there had been whisky distillation and before this year. Actually, the building of the distillery in its current appearance was built in the late 19th century, to be connected to the railway in the village of Edderton in Highland. At the beginning of 20th century the distillery was closed for the period from World War I to 1947. In 1949 it was purchased by R. Cumming & Sons, which expanded the number of stills. In 1996. the distillery was purchased by Inver House, which in turn is owned by Thai businessman. Distinctive feature in the labeling of the whisky is that the age of the distillate is not indicated. Instead, there are displayed the year of distilling the liquid and the year of its bottling. In this case it comes to a whisky, which was distilled in 1989 and was bottled in 2012. The alcoholic strength is 46 and the whisky is non-chill filtered.


 Aroma – honey, bourbon notes, which reminds me that the whisky is aged in bourbon barrels /an assumption that was later confirmed/. I caught a slight spiciness, sweetness, fruit notes and nuts. Taste – peppery, sweetish, honey, dried fruits, woody. Finish – medium in length, markedly sweet, bourbon notes again and nuts. Assessment: 85-86/100.


 I wish I was able to enjoy better on the goody. The cigarette smoke completely changes the aroma of the whisky and when the guests in the bar lit cigarettes, I had to cease my attempts for tasting and to switch to sipping /which is not bad at all, but the liquid gold deserves more attention in calm and neutral atmosphere/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии