Dark Mode On / Off
 Чували ли сте за Jack Daniels? Риторичен въпрос. А за George Dickel? Ако отговорът ви е „Кой е пък този?“, то следващите редове биха ви били от полза.

 По ред причини, най-вероятно част от които са маркетингови, а други ценови, марката „George Dickel“ е почти непозната в България. Всъщност, това е другият играч на пазара, предлагащ тенеси уиски като споменатия Джак Даниелс. Да не кажа, че е и моят фаворит. Преди личните впечатления да споделя малко данни за бранда. Произвежда се в щата Тенеси, в Cascade Hollow, в близост до Тълхома. Ако си мислите, че има грешка при изписването на етикета, то трябва да спомена, че това тенеси уиски целенасочено се изписва като „whisky“, тъй като създателите му вярват, че то се доближава до най-качествените шотландски уискита, поради което решили да го изписват по сходен начин. Самият основател Джордж Дикел е роден в Германия в началото на 19-ти век, след което се преместил в Нешвил, където отворил магазин за алкохол и основал своя компания. По-късно компанията се разрастнала, преминала през различни трудности и етапи на развитие, за да може уиски „№ 12“ да достигне до мен.

 Конкретното уиски е с алкохолен градус от 45%. 
Цветът е меден. Ароматът е приятен, ванилов, с нотки на канела. Вкусът е мек, и го асоциирах с плод. Мекотата се дължи и на допълнителната филтрация през слоя кленови въглища. Финалът е със средна продължителност, като се откроява ваниловата нотка. 


 Преди да дам оценка за продукта, следва да вметна, че кратките ми бележки се дължат на това, че преди дегустацията вече бях консумирал друг алкохол и храна, което попречи на пълноценното ми възприятие. Затова ще се въздържа да дам конкретна оценка, независимо, че виждам, че съм я нанесъл на една хартийка в онази вечер. И все пак – препоръчвам го. George Dickel Tennesse whisky № 12

 Have you heard of Jack Daniels? Rhetorical question. And what about George Dickel? If your answer is „Who is this?“, then the following lines would be useful for you.
For a number of reasons, some of which marketing ones maybe, and others like price, the „George Dickel“ brand is almost unknown in Bulgaria. Actually, this is the other market „player“ offering Tennessee whiskey like the already mentioned Jack Daniels. Not to say and my favourite. Before my personal impressions I’ll share some information about the brand. It is produced in Cascade Hollow, near Tullahoma, Tennessee. If you think there is a mistake in the spelling of the label, I must mention that Tennessee whiskey is intentionally written as „whisky“, as its producers believe it is close to the finest Scotch whiskies, therefore decided to be written in a similar way. The founder, George Dickel was born in Germany in the early 19th century, and later immigrated in Nashville, Tennessee, where he opened a liquor store and founded his own company. Later, the company has grown, passed through various difficulties and stages of development, to make possible whiskey „№ 12“ reach to me.


 The alcohol percentage of this particular whiskey is 45. The color is honey and the aroma is pleasant, vanilla, with hints of cinnamon. The taste is mild, I associated it with fruit. Softness is due to the additional filtration through layers of maple charcoal. Finish is of medium length with outlined vanilla flavour. Before to assess the product, I should insert that my short remarks are due to the fact that before the tasting, I have already consumed another alcohol and food, which prevented my full perception. Therefore, I will refrain from giving specific assessment, although I see that I have wrote it on a piece of paper in the other night. And yet – I recommend it. 🙂


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии