Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

George Dickel Tennesse whisky № 12

 Чували ли сте за Jack Daniels? Риторичен въпрос. А за George Dickel? Ако отговорът ви е „Кой е пък този?“, то следващите редове биха ви били от полза.  По ред причини, най-вероятно част от които са маркетингови, а други ценови, марката „George Dickel“ е почти непозната в България. Всъщност, това …