Dark Mode On / Off
 Добре дошли в „американската седмица“ или колкото там се пада, в която ще се запозная с шест специфични американски уискита. Началото поставя Mellow corn whiskey, произведено от 81% царевичен продукт, към който е добавен малц и ръж. Добре дошли в „Дивия запад“ !

  
 Защо се спрях на това уиски? Заради външния му вид на първо място / можете ли да ме вините, вижте колко подканващо жълто е:-) /. На второ място, защото се пада роднина на бърбъна, който аз харесвам. Имах ли очаквания преди дегустацията – не. И по-добре. Но затова по-късно. Къде се произвежда? В дестилерията на Heaven Hill, основана в Бардстаун, Кентъки през 1934 г., малко след отмяната на “ Сухия режим“. Компанията била основана от група инвеститори, сред които бил и Джоузеф Бийм. Предполагам от кой род. Началото било доста трудно – ограничени финанси, 12 работника и единствената надежда, че първата напълнена бъчва от 1935г., носеща името „Bourbon Falls“ ще донесе успех. В следвоенния период компанията пуснала на пазара бърбъна Evan Williams, а малко по-късно и бърбъна Elijah Craig. И двата вече съм ги ревюирал и ако за Williams не мога да кажа нещо кой знае колко позитивно, то 12-год Elijah Craig намирам за напитка, която бих препоръчал на всеки фен на бърбъна. Ревюто ми е налично в секцията „етикети“ ил ако цъкнете върху името на Elijah Craig. Явно нещата са потръгнали, тъй като към днешна дата е на седмо място по дистрибуциуя на бърбън в САЩ, като съхранява 750000 бъчви с алкохол.
 И след толкова неутрални факти да преминем към моето субективно мнение, т.е. изразяващо личната ми позиция. 

 
 Аромат – Силен, ментов / като на Ментос или нещо подобно/, на краставица, леко пикантен, ванилия, дървесен, спиртов, на пръст. Уискито е 50%, така че добавянето на вода не бе под съмнение. Ароматът стана по-ванилов и дървесен. Вкус – мазен, сладък, пиперлив, напомня на топинг. С вода палитрата се разширява и долових препечено, дъвчащ бонбон /за кратко/, но като цяло уискито „избледня“ и се разми още повече. Финалът е със средна продължителност, горчивинса, осезаема царевица. С вода усетих пуканки, лека сладост и масло. 
 Оценка: 79/100. 
 Mellow corn straight corn whiskey


 Welcome in the „American week“, in which I will meet six specific American whiskies. The beginning is with Mellow corn whiskey, made from 81% corn product with the remainder being a combination of malted barley and rye. Welcome to the „Wild West“!


 Why did I chose this whiskey? Firstly, because of its appearance /can you blame me, look how invitingly yellow it is 🙂 /. Secondly, because it is a relative of the bourbon, which I like. Have I had expectations before the tasting – I have not. And better. But later about that. Where is it produced? In Heaven Hill distillery, founded shortly after the repeal of Prohibition in 1934, in Bardstown, Kentucky. The company was founded by several investors, including Joseph Beam. I can guess from which family. The beginning was quite difficult – limited finances, 12 employees and the only hope that the first-fill barrel in 1935, named „Bourbon Falls“, will bring success. In the postwar period, the company released on the market its bourbon „Evan Williams“, and a little later the „Elijah Craig“ bourbon. I have already been reviewed both of them, and since I can’t say anything much positive about Williams, I would definitely recommend the 12-year old Elijah Craig to every bourbon fan. The review is available in the „tags“ section or if you click on the name of Elijah Craig. The things have obviously worked out, as today is the seventh largest distributor of bourbon in the US and their massive storage facilities hold 750,000 barrels of whiskey.


 After so much neutral facts is time to move on to my subjective opinion i.е. expressing my personal position.  Aroma. Strong, mint /as Mentos or something like that/, cucumber, slightly spicy, vanilla, woody, alcoholic, earthy. The whiskey is with alcoholic strength of 50%, so the addition of water was not in doubt. The scent became more vanilla and woody. Taste – oily, sweet, peppery, reminding of topping. The palette expands with water and I caught toasted note, chewy candy /briefly/ but on the whole the whiskey „faded“ and became more blurred. The finish is of medium length, bitterness, tangible corn. With water I perceived popcorn, light sweetness and butter. 
 Assessment: 79/100.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии