Dark Mode On / Off

Passport blended scotch

 След последните няколко „американци“ в листа с ревютата се завръщам към родината на уискито. В няколко поредни статии съм замислил да ви „облъча“ с представители от Шотландия. Сега е ред на един от добре познатите блендове в България, а след него следват редица от сингъл малцове, сред които попадат и двама представители на една от най-малките дестилерии на скотите.

 Данните за Passport не бяха обилни. Беше споменато с по ред-два нещичко за марката, като реших да цитирам посоченото в whiskystore.bg. Eто какво пишеше там: 

„Дестилерията Glen Keith (Великобритания), рожденото място на Passport, е основана през 1957 година в мелница от 18-ти век. Уискито в уникалната зелена бутилка с отличителна форма пък се появява през 1965 година, което го прави младо уиски, винаги отразяващо духа на новите поколения. От тогава до днес Passport е символ на индивидуализма, а според 5-те герба на етикета му в него се преплитат и високото качество, свободният дух, силата, приключенията и устойчивостта. В Passport Scotch умело са съчетани специфичният вкус и аромат на малцовото уиски /малцове от Лоуленд и Спейсайд – бел. моя/. Passport Scotch съдържа в себе си по-голяма пропорция от известни едномалцови скочове отколкото други марки.“ 

 Като споменах Glen Keith се присетих, че в Tobacco bar видях едноименен малц, който беше на прилична цена, а чувам, че и като вкус не е зле. Сега за „Паспорта“. Не се ангажирам да определям цвета му. Прилагам снимка, от която всеки може да съди за него /подсилен е с карамел Е150/.

 Ароматът без добавени капки вода: умерено силен, долавя се мед, лек торф и нотките малц, слаба горчивост и сладост /споменах за трика с вдишването през устата/. След няколко капки вода изпъкна  меда и нещо като карамел. Вкусът без вода е горчив, меден, нотки кожа, сладко от сини сливи /как пък го открих/, сушени кайсии, а добавянето на водата притъпява горчивото за сметка на сладостта. Послевкусът без вода е кратичък. Усеща се мед, ядки от кайсия и спомената „горчилка“. След водата дойде леко „изгоряла“ нотка.


 Като цяло, за бленд от около 20 лв. „Passport“ не е зле. Пие се и чист. Оценка: 3,6/6. 


 Passport blended scotch whisky After the last few „Americans“ in the list of reviews, I’m returning to the homeland of whiskey. I’ve been thinking in a few consecutive articles to „irradiate“ you with representatives of Scotland. Now it’s time for one of the well known blends in Bulgaria, followed by a number of single malts including and two representatives of one of the smallest Scottish distilleries.The information about „Passport“ wasn’t plentiful. There have been mentioned a row or two about the brand in whiskystore.bg, as I decided to quote it. Here’s what it says: „The Glen Keith distillery (United Kingdom), the birthplace of „Passport“, was founded in 1957 on the site of a corn mill of 18th century. The whiskey in the unique green bottle with a distinctive shape appears in 1965, making it a young whiskey always reflecting the spirit of the new generations. Since then, „Passport“ is a symbol of the individualism and according the five crests on the label it combines and a high quality, free spirit, strength, adventures and sustainability. The specific taste and aroma of malt whiskey /malts from Lowland and Speyside/ are cleverly combined in „Passport Scotch“. It contains a larger proportion of known single malt scotches than the other brands.“As mentioned „Glen Keith“, I remembered that I saw a namesake malt in „Tobacco bar“, which was at a decent price and I hear it tastes good. Now about the „Passport“. I’ll refrain from determining its color. I attach a photo that everyone can judge for color /Е150, baby/.


 The aroma without added drops of water: moderately strong, perceptible honey, light peat and malt notes, slight bitterness and sweetness /I mentioned the trick with breathing through the mouth/. Honey and something like caramel became clearly notable after a few drops of water. Without water the taste is bitter, honey, leather notes, prune plum jam /wonder how did I found it/, dried apricots and the addition of water weakens the bitterness at the expense of sweetness. Without water the aftertaste is short with perceptible honey, apricot kernels and the already mentioned bitterness. After the water appeared slightly „burnt“ flavour. 
 On the whole, as for a blend of about 20 lv. „Passport“ is not bad. It’s palatable and when is neat. Assessment: 3,6/6.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии