Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Haig Club single grain whisky

 Докато подготвях поредните редове от замислените от мен статии подразбрах, че приятел разполага с една интересна бутилка, която успява да предизвика емоции още с вида си, преди човек да е опитал съдържимото. След като си драснах няколко реда със Здравко и ето че странно изглеждащата бутилка се озова при мен. …

Последвайте ме в Instagram