Dark Mode On / Off

Златното съкровище – El Dorado 15y rum


 Макар че блогът е посветен на уискито в различните му форми, понякога попадам на качествени алкохолни чудеса, които „плачат“ да бъдат ревюирани, изследвани и споделени виртуално с вас. Следващите редове са пример за това …


 „Ел Дорадо“ идва от Гвиана, Южна Америка. Произвежда се от „Demerara Distillers“. Какво ни трябва, за да си приготвим тази чудесна напитка – захарна тръстика, горещо време и дървен дестилатор тип „Coffey“ /който е наличен само и единствено в дестилерията/. Съчетайте ги и получавате чудото. После го поставете в бъчви от бърбън и чакайте. Конкретният представител е 15-годишен бленд от различни дестилати, някои от които са“пълнолетни“ – 20 и 25-годишни, но в никакъв случай „малолетни“ – най-младият е 15-годишният /технология на означаване, която срещаме и при уискито/. 

 И преди да дойде реда на моите преживявания, да споделя нещичко интересно за рома. Основно ромът като напитка бива четири вида: Ел Дорадо – Демерара ром, произхождащ единствено от Гвиана /с официален език английски/ и произвеждани от Демерара; ромове от испански тип, произтичащи от испано-езичните държави от Карибския басейн, означавани често като „ron“; ром в английски стил, изписван като „rum“ и дестилиран в съдове от вида „pot still“ и „френски“ ром – роден в държавите от Карибския басейн, имащи общо с френската империя, означавани като „rhum“.  
  
 Та-даам … Време е и за редовете на автора. Цвят – порто Тауни. Аромат – ванилия, нотки кафе и лек шоколад. Вкус – леко пикантен, но сладък като от плодово пюре. Силно напомня бренди /и други останаха с това впечатление/. Може би се дължи на дестилационния процес или на жегата в района. Послевкус – продължителен, тъмни плодове като касис, малини и къпини /напомня ми на ликьор „Шамбор“/. 
 Оценка – 5/6. Горещо го препоръчвам на ценителите на рома. Цена – около 65 лв. за 0,700 мл. 
 Към юли 2016г., т.е. малко повече от две години след написването на статията напитката вече се търгува за около 75-80 лв. 


The Golden Treasure – El Dorado 15y rum


 Although the blog is dedicated to the whiskey in its various forms, sometimes I come across quality alcoholic wonders, which just „cry“ to be reviewed, tested and shared virtually with you. The following lines are example for this …
„El Dorado“ comes from Guiana, South America. It is produced by „Demerara Distillers“. What do we need to make this wonderful drink – sugar cane, hot weather and wooden Coffey-type still / which is available only in the distillery /.
Combine them and you’ll get the miracle. Then put it into barrels of bourbon and wait. This special representative is 15 year old blend of various distillates, some of which are „adults“ – 20 and 25 year old, but by no means „minors“ – the youngest is 15 year old / indication technology, that we meet and in the whiskey /.
And before my experiences, let me share something interesting about the rum. On the whole, the rum as a drink is of four styles: El Dorado – Demerara Rum, originating only from Guyana /official language is English/ and produced by Demerara; Spanish-style rum, originating from the Spanish-speaking countries in the Caribbean, often designated as „ron“; English-style rum, inscribed as „rum“ and distilled in „pot stills“ vessels, and „French“ rum – born in the countries in the Caribbean, having to do with the French Empire and designated as „rhum“.
Ta-dah!… And now it’s time for the author’s lines. Color – Tawny Port wine. Aroma – vanilla, notes of coffee and light chocolate. Taste – slightly spicy but sweet like fruit puree. Strongly resembles brandy / others also got that impression /. Perhaps due to the distillation process or the heat in the area. Aftertaste – long, dark fruits like blackcurrant, raspberries and blackberries / reminds me of „Chambord“ Liqueur /. Assessment – 5/6. I strongly recommend it to the connoisseurs of rum. Price – about 65 lv. for 0.700 ml.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии