Dark Mode On / Off
 Случвало ли ви си е, когато добавите вода в уиски, то да се размъти? Забелязвали ли сте, че някои уискита, съхранявани на хладно, се утаяват на дъното, като там се наслагват незнайни частици? В това явление няма нищо необикновено и отговорът е в технологията на т.на. „студена филтрация“. Обяснено с думи прости, технологията на студената филтрация представлява процес за „пречистване“ на уискито.

 Кога се наблюдава това отлагане на частици? При уиски с алкохолно съдържание от 46 % или по-малко. Мътността, или „мъглата“ се дължи на веществата, най-вече протеини и мазни киселини /естери и алдехиди/, съдържащи се в уискито, дължащи се на дестилацията, останали като спомен от мастните съединения в ечемика или на отлежаването в бъчвите. Студенината/ добавянето на вода отключва този ефект, който много хора възприели за нежелан. За да отговорят на техните претенции производителите въвели в технологичната верига и процеса на студената филтрация, при която сингъл малц уискитата и блендовете се охлаждат до 0, съотв. до около – 4 С, след което върху течността въздействие оказва силно налягане, при което тя преминава през редица филтри, при определена скорост, до постигане на желания резултат. Както може би се досещате, по-бавната скорост и повечето филтри водят до „по-чисто“ уиски, което няма да се замъти. Естетичният ефект тук води до намаляване на ароматите, пречистени през филтрите. Дали този процес изменя вкусовите качества на уискито никой не може да каже със сигурност – процесът има както привърженици, така и противници, предпочитащи „суровия“ му вид. А вие как предпочитате уискито – филтрирано, „мътно“ или в чаша пред вас? 🙂
 Ето какво има да ни каже и добрият, стар Ралфи.

Chill filtration

Have you ever noticed, that some whiskies become cloudy when add water into them? And have you ever noticed, that some whiskies stored in cool place get precipitated on the bottom of the bottle and there are superimposed unknown particles? There is nothing unusual in this phenomenon and the answer is in the technology of the so called „chill filtration“. Explained in simple words, the technology of chill filtration is purification process of the whiskey.
When this deposition of particles can be observed? In whiskey with an alcohol content of 46% or less. The cloudiness or „haze“ is due to the substances, primarily proteins and fatty acids contained in the whiskey as a result of the distillation or the aging in barrels. The chill / addition of water unlocks this effect, which many people found to be unacceptable. To meet their expectations, whiskey manufacturers has introduced in the technological chain and the process of chill filtration, in which single malt whiskies and blends are being cooled to 0 °C and -4 °C respectively. Then, a high pressure influences upon the liquid, whereat it passes through a series of filters at a certain speed, until the desired result is achieved. As you might have guessed, the slower speed and more filters lead to „cleaner“ whiskey, at the expense of rising the price. Whether this process affects the taste of whiskey or not – no one can say with certainty. The process has as supporters so and opponents, preferring it in „raw“ condition. And how do you prefer your whiskey –  filtered, „cloudy“ or in a glass in front of you? 🙂
On the video you can see and what the good, old Ralfy has to say to us.
b>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчани статии