Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Stewarts Cream of the barley blended whisky

    Не обичам статуквото. Не обичам свръх силния маркетингов трик, който промива мозъци и се мъчи да ни втълпи волята на производителя на уиски, залъгвайки ни, че даден продукт е най-добрият в света. Не обичам излишните писания по етикетите на бутилките с уиски, сочейки колко награждавано е някое уиски или …

Glendower 8 y.o. pure malt whisky

   Обикновено ви представям напитки с известен произход. Обикновено това се случва в затворена среда /домашна или в специално заведение/. Обикновено правя това сам. Това ревю обаче не е обикновено, защото всеки един от горните три постулата ще бъде „нарушен“. Как, защо и от кого ще разберем в редовете до …