Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Glendullan 16 y.o. single malt, single cask, cask strength whisky

   65,9 градуса … Такава жега се разрази вчера около мен, но не защото стоях близо до изригващ вулкан или защото бях пуснал фурната, а защото течността във фината дегустационна чаша бе 65,9%. До момента това бе най-високо октановото уиски, което попада на „работния плод“ мен и ако трябва да …