Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Stronachie 18 years old single malt whisky

   Готови ли сте за голямото обяснение? Не в любов, а в уиски. В следващите минути и редове ще намеся доста сюжетни линии и е напълно възможно да се оплета в истории и факти. Затова, докато все още не съм нагазил в тях и умът ми е горе-долу свеж, нека …