Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Michter’s Small batch bourbon

   Не всеки ден ти се отдава случай да опиташ уискито на Джордж Вашингтон, нали? Онзи Вашингтон, който побеждава британците в края на 18-ти век и който по-късно става един от най-големите производители на ръжено уиски в САЩ. Не, не съм открил забравена негова бутилка в скрина на мой предшественик, …