Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Ballantine`s 12 y.o. pure malt whisky

    Докато съм на вълна Балънтайнс и продукти на Перно Рикар ще ви представя резултата от срещата ми с още представител на марката – Ballantine`s 12 y.o. pure malt whisky. И ако Ballantine`s 12 у.о. blended whisky, което ревюирах в предходната статия / в която може да откриете и факти …